Fremtidssikring af dansk realkredit

Publiceret 28-11-2013

Erhvervs- og vækstministeren har d.d. fremsat lovforslag, der fjerner realkreditinstitutternes refinansieringsrisiko og fremtidssikrer dansk realkredit.

Lovforslaget ændrer reglerne for udstedelse af obligationer til brug for løbende refinansiering af realkreditlån, hvor løbetiden på lånet er længere end løbetiden på de bagvedliggende obligationer, der finansierer lånet. Med lovforslaget håndteres realkreditinstitutternes refinansieringsrisiko.

Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen:
"Jeg er meget tilfreds med i dag at kunne fremsætte et lovforslag, som håndterer realkreditinstitutternes refinansieringsrisiko.
Lovforslaget skal fremtidssikre den danske realkreditmodel til gavn for den finansielle stabilitet og det danske samfund.
Lovforslaget sikrer, at danskerne også fremadrettet har adgang til en bred palet af lån, når de skal finansiere deres bolig."

Lovforslaget har været sendt i offentlig høring og været drøftet løbende med de relevante interessenter. På den baggrund er lovforslaget gjort mere fleksibelt med henblik på at skabe en model, som tilgodeser både institutter, investorer og låntagere og samtidig understøtter den finansielle stabilitet.

Efter dagens fremsættelse vil lovforslaget blive behandlet af Folketinget med henblik på vedtagelse i starten af 2014.

Faktaark med beskrivelse af centrale elementer i lovforslaget

Link til lovforslaget på Folketingets hjemmeside her

In english: Press release and fact sheet

Lovforslaget på engelsk: 

Bill for An act to amend the Act on Mortgage-Credit Loans and Mortgage-Credit Bonds, etc., and the Financial Business Act