Fremtidssikring af dansk realkredit

Publiceret 06-11-2013

I lyset af bl.a. de skærpede krav fra ratingbureauerne og EU til realkreditsektoren har regeringen og Danmarks Nationalbank nøje overvejet, hvordan sektorens refinansieringsrisiko bedst håndteres.

Regeringen vil på den baggrund fremsætte lovforslag, der fjerner realkreditinstitutternes refinansieringsrisiko.

Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen:
"Vi griber ind for at fremtidssikre den danske realkreditmodel, som vi kender den. Det skal ses i lyset af, at der i den seneste tid været øget fokus på rentetilpasningslånenes refinansieringsrisiko.
Jeg forventer, at realkreditinstitutterne med lovændringen kan opretholde de korte rentetilpasningslån, som rigtig mange danskere er glade for. Derfor giver vi dem nu en lånesikring, så de kan opretholde de lån, som de kender og er glade for.
Jeg vil gerne anerkende de initiativer, som sektoren allerede har taget for at imødegå de stigende krav fra ratingbureauerne og den ansvarlighed, som hermed er udvist. Regeringen og Nationalbanken finder det imidlertid nødvendigt, at vi får skabt ro om refinansiering af realkreditlån."

Lovforslaget indebærer, at der indføres en tvungen løbetidsforlængelse for realkreditobligationer med kortere løbetid end de bagvedliggende lån i særlige situationer. Det drejer sig om rentetilpasningslån, CITA-baserede lån og lignende. Forlængelsen vil blive udløst, hvis renten stiger med mere end 5 procentpoint ved en auktion, eller auktionen fejler. Når forlængelsen udløses, bliver de udestående obligationer omdannet til lange konverterbare obligationer svarende til de bagvedliggende lån.

Med lovændringen vil investorerne skulle bære risikoen for en løbetidsforlængelse. Denne risiko vurderes imidlertid at være beskeden, jf. vedlagte faktaark. Renten på de pågældende realkreditobligationer skønnes derfor ikke at blive påvirket væsentligt.

Realkreditinstitutterne vil med ændringen fremover kun tage kreditrisiko, som det oprindeligt var tanken bag balanceprincippet. Med lovændringen skabes grundlag for, at danske boligejere og virksomheder fortsat vil kunne få de lånetyper, som de kender.

Det er hensigten, at lovændringen skal træde i kraft pr. 1. januar 2014, således at der hurtigt skabes klarhed på markedet. Lovændringen har ikke virkning for de obligationslån, som skal refinansieres inden udgangen af 2013.

Det er hensigten, at lovændringen skal gælde både i forbindelse med optagelse af nye realkreditlån (lån, der finansieres med realkreditobligationer) og ved refinansiering af eksisterende realkreditlån. Alle realkreditobligationer med kortere løbetid end de bagvedliggende lån, der udstedes efter denne dato, vil således skulle indeholde bestemmelsen om tvungen løbetidsforlængelse i særlige situationer. Derved bliver der tale om en markedsstandard.

Boligejere og virksomheder bevarer som udgangspunkt deres nuværende låneforhold. Når boligejere og virksomheder næste gang skal refinansiere deres lån, er det hensigten, at den nye obligation skal have en bestemmelse om tvungen løbetidsforlængelse, men derudover vil lånet svare til det, låntagerne har i dag. Det er forventningen, at ændringen vil kunne ske uden at påføre låntagerne væsentlige omkostninger.

Faktaark: Håndtering af refinansieringsrisiko 

Press release  

Fact sheet: Handling the refinancing risk