Regeringen vil øge eksporten til Tyrkiet med 50 pct.

Publiceret 20-03-2013

I dag lancerer regeringen sin strategi for et styrket engagement i Tyrkiet. Regeringens mål er at øge dansk eksport med 50 pct. til Tyrkiet. Lanceringen sker i forbindelse med besøget i Danmark af den tyrkiske premierminister, Recep Tayyip Erdoğan. Strategien lanceres i forbindelse med en erhvervskonference, hvor statsminister Helle Thorning-Schmidt er vært.

Regeringen øger indsatsen for at hjælpe danske virksomheder med at få fodfæste på de globale vækstmarkeder. Danmark skal i højere grad satse på vækstmarkederne og herigennem skabe vækst og beskæftigelse i Danmark. Strategien for Tyrkiet er den niende i rækken af vækststrategier.

Handels- og investeringsminister Pia Olsen Dyhr:
"Det tyrkiske marked er særdeles attraktivt for dansk erhvervsliv. Istanbul er kun 3 timers flyvetur fra København. Der er en kraftigt stigende efterspørgsel efter produkter, hvor danske virksomheder står stærkt. Og vi har mange danskere af tyrkisk herkomst, hvilket i eksportøjemed giver store fordele.
Alligevel halter vi bagefter. Hvis vi var lige så gode til at eksportere varer til Tyrkiet som Tyskland og Sverige, ville vi eksportere for godt 9 mia. kr. om året. I 2011 eksporterede vi kun for 3,8 mia. For at indhente vores efterslæb på mere end 5 mia. lancerer vi nu en vækstmarkedsstrategi, der skal hjælpe erhvervsliv ind på det boomende tyrkiske marked.
Vi fokuserer blandt andet på områder, hvor tyrkerne de kommende år planlægger massive investeringer. Det gælder for eksempel det grønne område, hvor Tyrkiet alene på energiområdet vil investere 750 mia. kr. de næste 10 år, herunder indenfor vedvarende energi.
Tyrkerne udvider også kapaciteten inden for hospitalssektoren markant. Der åbnes op for investeringer på 110 mia. kr. Her er der spændende perspektiver for danske leverandører af velfærdsteknologi. Danske leverandører af medicinsk udstyr og andre produkter og løsninger til hospitaler kan med stor fordel byde ind på disse udbud." 
    
Erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen:
"Danske virksomheder har styrkepositioner inden for en række af de områder, hvor der forventes en erhvervsmæssig fremgang i Tyrkiet i nærmeste fremtid. Når den tyrkiske regering regner med at investere mellem 370-520 mia. kr. på miljø- og klimaområdet i de kommende år, så har vi som foregangsland noget at byde ind med.Og synliggørelsen af netop disse styrkepositioner på vækstmarkederne er en vigtig del af regeringens arbejde med at styrke erhvervs- og vækstpolitikken.
Byggekraner og cementblandere er et hyppigt syn, hvor end man befinder sig i Tyrkiet.  Danske virksomheder står stærkt med avancerede og bæredygtige løsninger på blandt andet byggeområdet, og Tyrkiet har brug for højtspecialiserede kompetencer her. Her er der et oplagt potentiale for danske virksomheder.
Regeringen har igangsat et eftersyn af vækstvilkårene, så de danske virksomheder er rustet til at møde efterspørgslen på vækstmarkederne. Vi har nedsat vækstteams på en række af de erhvervsområder, hvor Danmark har særlige styrkepositioner. Der er i dette arbejde lagt vægt på at sikre et match mellem de erhvervsområder, hvor danske virksomheder står stærkt, og de markeder, hvor vækstlande efterspørger løsninger."

Baggrund

Vækstmarkedsstrategi - Tyrkiet