Kommissionens resultattavle for statsstøtte

Publiceret 01-03-2013

Kommissionen har den 21. december 2012 offentliggjort den årlige rapport, der viser hvor meget statsstøtte, de enkelte EU medlemsstater har ydet indtil udgangen af 2011. Samtidig er offentliggjort et arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene, der viser data for medlemslandenes status til og med 2011.

Rapporten er udfærdiget på baggrund af medlemsstaternes årlige rapporteringer til Kommissionen, og giver en oversigt over, hvorvidt medlemsstaterne opfylder Lissabon-målsætningen om mindre og mere målrettet statsstøtte.

Rapporten viser, at statsstøtten i Danmark er steget fra 0,8 pct. af BNP i 2010 til 0,9 pct. af BNP i 2011, når der ses bort fra den statsstøtte, der er ydet til at stabilisere det finansielle marked under krisen. Støtten til generelle formål udgør 93,3 pct. af den samlede danske støtte.

Statsstøtten til stabilisering af det finansielle marked i Danmark, der af Kommissionen opgøres som det samlede udestående garantibeløb, udgjorde 9,71 pct. af BNP i 2011. Staten har på nuværende tidspunkt et positivt resultat af Bankpakkerne på 9,36 mia. kr.

Statsstøttesekretariatet har udarbejdet et notat, der gennemgår hovedresultaterne i Kommissionens rapport:

Erhvervs- og Vækstministeriets notat om Kommissionens rapport
Kommissionens rapport “Report from the Commission, State aid Scoreboard, Report on state aid granted by the EU Member States COM(2012)778", af 21. december 2012 og Kommissionens arbejdspapir ”Facts and figures on state aid in the EU Member States, SEC(2012)443", af 21.december 2012 findes i fuld længde på: 

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/studies_reports/studies_reports.html