Guide til EU-regler om statsstøtte

Publiceret 01-03-2013

Kommissionen har den 18. februar 2013 offentliggjort en guide til anvendelsen af EU-reglerne på statsstøtte, udbud og det indre marked vedrørende tjenesteydelser af generel økonomisk interesse og særligt på tjenesteydelser af generel interesse.

Kommissionens guide besvarer de oftest stillede spørgsmål fra offentlige myndigheder, samt andre brugere og udbydere.

Guiden addresserer for eksempel medlemsstaternes beføjelser til selv at definere tjenesteydelser af generel økonomisk interesse. Guiden kommer herunder ind på, hvilke krav der gælder til anvendelse af retsakten, som udstyrer udbyderen med tjenesteydelser af generel økonomisk interesse, og på reglerne om, hvordan udbyderen kan modtage kompensation efter bestemmelserne om tjenesteydelser af generel økonomisk interesse.

Denne version har medtaget de nye statsstøtteregler om tjenesteydelser af generel økonomisk interesse, som vedtaget december 2011 og april 2012:

Commission staff working Paper