Nyt Nationalt Kontaktforum for Vækst i Vindmøllesektoren

Publiceret 05-03-2013

Erhvervs- og Vækstministeriet har i samarbejde med de tre vestdanske regioner og Vindmølleindustrien etableret et Nationalt Kontaktforum for Vækst i Vindmøllesektoren.

Formålet med Nationalt Kontaktforum for Vækst i Vindmøllesektoren er at skabe en ramme for at drøfte og koordinere den regionale og nationale vækst­indsats for vindmøllesektoren.

Andre ministerier, styrelser, regioner og private organisationer indbydes til at deltage i det omfang det er hensigtsmæssigt for at leve op til dette formål.

Kommissorium