Danske virksomheder er blevet bedre til at rapportere om samfundsansvar

Publiceret 04-03-2013

Ny undersøgelse viser, at virksomhederne bliver stadigt bedre til at rapportere om samfundsansvar. Det er konklusionen efter, at det for tredje år i træk er undersøgt, hvordan store danske virksomheder rapporterer om samfundsansvar.

Undersøgelsen er udarbejdet af CBS for Erhvervsstyrelsen. Den bygger på rapporteringer for 2011 og viser positive fremskridt på flere områder. For eksempel oplyser 93 pct. af virksomhederne om samfundsansvar i deres årsrapporter. Heraf arbejder 94 pct. nu aktivt med samfundsansvar. Det er en stigning fra 87 pct. i forhold til året før.

Erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen:

Jeg er glad for, at mange danske virksomheder prioriterer arbejdet med samfundsansvar, og at åbenhed og vilje til løbende forbedring præger indsatsen. Af de virksomheder der oplyser om samfundsansvar angiver 94 pct., at de arbejder aktivt med det mod 87 pct. året før. Det danske krav om rapportering viser sit værd og ansporer virksomhederne til at udvikle en politik for samfundsansvar.
Det vil komme de danske virksomheder til gode, fordi de har et forspring, når EU Kommissionen i nærmeste fremtid fremlægger forslag om et lignende rapporteringskrav i EU.
Jeg ser gerne, at virksomhederne bliver endnu bedre til at få resultaterne af indsatsen for samfundsansvar med i deres rapportering. Erhvervsstyrelsen vil derfor øge informationsindsatsen og derigennem arbejde for at styrke virksomhedernes rapportering om samfundsansvar.
 

Fakta

Analysen er baseret på en undersøgelse fra Copenhagen Business School (CBS), der har undersøgt rapporteringen om samfundsansvar for regnskabsåret 2011 hos en tilfældigt udvalgt gruppe af virksomheder, der er underlagt årsregnskabslovens § 99 a om rapportering om samfundsansvar.

Analysens hovedresultater:

  • 97 pct. af virksomhederne lever op til kravet om at rapportere om samfundsansvar i deres årsrapporter.
  • 94 pct. af de rapporterende virksomheder arbejder aktivt med samfundsansvar.
  • 91 pct. oplyser om miljø og klima, mens 41 pct. oplyser om menneske- og arbejdstagerrettigheder.
  • 76 pct. af de børsnoterede og 39 pct. af de unoterede anvender internationale principper i rapporteringen om samfundsansvar.
  • 44 pct. af virksomhederne har fuld konsistens i rapporteringen. Fuld konsistens betyder, at der er sammenhæng mellem politik, politikkens gennemførelse og resultatet af denne gennemførelse inden for et givent emne. manglende konsistens ses, hvor der beskrives en politik for et emne og resultater opnået i forhold til et andet emne.

Erhvervsstyrelsen evalueringsrapport:

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark – Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven