Annette Vilhelmsen deltager i maritimt fokusmøde i Frederikshavn

Publiceret 18-03-2013

Erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen taler om regeringens Vækstplan for Det Blå Danmark ved et fokusmøde om maritim vækst i Frederikshavn mandag den 18. marts 2013. Mødet er arrangeret af Danske Maritime, Danske Havne, MARCOD og Danmarks Rederiforening og vil særligt have fokus på vækstmulighederne i Arktis og offshorebranchen.

Det Blå Danmark er en af Danmarks erhvervsmæssige styrkepositioner. Regeringen offentliggjorde derfor Vækstplanen for Det Blå Danmark i december 2012. Planen skal sikre, at Det Blå Danmark også fremadrettet bidrager til den grønne omstilling samt skaber vækst og jobs.

Visionerne i vækstplanen er:

  • Danmark skal være Europas maritime centrum.
  • Grønne løsninger er fremtiden for Det Blå Danmark.
  • Væksten i den maritime klynge skal understøttes af stærke danske kompetencer.

Erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen siger:
"Fordi Det Blå Danmark er en stærk international maritim klynge, så har vi også her en særlig god platform for at skabe vækst og jobs. Det gælder ikke mindst i Nordjylland, som har en stærk maritim klynge med både værfter, havne, producenter af maritimt udstyr, maritime servicevirksomheder og uddannelsesinstitutioner. Når vi skal udnytte de mange muligheder, der for eksempel er i Arktis og i offshorebranchen, så er det afgørende, at regeringen, erhvervslivet og uddannelsesinstitutionerne arbejder tæt sammen. Det var sådan grundlaget for Vækstplanen for Det Blå Danmark blev til, og det er også sådan, at vi gør den til virkelighed. Her er dagens møde i Frederikshavn et betydningsfuldt bidrag."

Vækstplanen for Det Blå Danmark