Aftale mellem Rådet og Europa-Parlamentet om fælles EU-banktilsyn

Publiceret 22-03-2013

Det irske formandskab og Europa-Parlamentet blev i tirsdags enige om en politisk aftale, der skal etablere det fælles europæiske banktilsyn. Aftalen bygger på den aftale, som EU’s økonomi- og finansministre vedtog i december 2012.

Formålet med et fælleseuropæisk tilsyn er at understøtte finansiel stabilitet i euroområdet og i EU som helhed, særligt ved at bryde den negative spiral mellem svage banker og svage offentlige finanser i en række EU-lande.

Kommissionen forventes senere i år at fremsætte forslag om en fælles afviklingsmekanisme for nødlidende banker knyttet til den fælles tilsynsmekanisme, som vil være et yderligere element i etableringen af en ”bankunion” i EU.

Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager:
"Jeg er glad for aftalen, som fastholder ikke-eurolandenes mulighed for at kunne deltage i det fælles tilsyn, hvis de ønsker det, på ligeværdige vilkår med eurolandene. Aftalen sikrer også hensynet til, at alle medlemslande fortsat skal have reel indflydelse på fastsættelsen af regler og standarder på bankområdet, der gælder hele EU.
Aftalen er en god basis for de videre drøftelser og overvejelserne om eventuel dansk deltagelse, som vil blive baseret på en grundig vurdering, når der er klarhed over den ventede fælles afviklingsmekanisme. Indtil da vil vi fortsat engagere os aktivt og konstruktivt i det videre arbejde med udformningen af bankunionen." 

Erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen:
"Det er positivt, at der nu bliver strammet op på tilsynet med den finansielle sektor i euroområdet. Et fælles tilsyn vil medvirke til at skabe en større troværdighed om det finansielle tilsyn i Europa. Det er helt centralt for både virksomheder og forbrugere, at der er tillid til den finansielle sektor.
Uanset om vi i Danmark vil vælge at deltage i det fælles tilsyn eller ej, lægger jeg vægt på, at vi i EU får brudt den negative spiral mellem svage banker og offentlige finanser." 

Det fælles tilsyn forankres i ECB. Alle eurolandene vil deltage i det fælles tilsyn, mens ikke-eurolandene vil have mulighed for at vælge, om de vil deltage. Det fælles tilsyn vil føre tilsyn med alle banker i de deltagende lande, dog således at de nationale tilsyn i vidt omfang vil udføre tilsynet med de mindre banker. Tilsynet indfases i løbet af 2013 og 2014.