20 mio. kr. til grøn omstilling i Det Blå Danmark

Publiceret 08-03-2013

Der er nu åbent for ansøgninger til den maritime omstillingspulje på 20 mio. kr., der er en del af den grønne omstillingspakke, som regeringen og Enhedslisten afsatte i forbindelse med finansloven for 2013. Der kan ydes tilskud fra puljen til demonstrationsprojekter, der udvikler nye ressourceeffektive, grønne maritime løsninger.

Den maritime omstillingspulje er en del af regeringens Vækstplan for Det Blå Danmark og skal bidrage til at sikre, at de maritime erhverv kan udnytte muligheden for ny vækst- og beskæftigelse inden for nye ressourceeffektive, grønne maritime løsninger. Der vil kunne søges tilskud i forbindelse med konkrete demonstrationsprojekter, der udvikler eller demonstrerer nye løsninger inden for skibsbygning i letvægtsmaterialer, miljø- og klimamodernisering af eksisterende skibe og anvendelse af alternative drivmidler til skibe som for eksempel flydende naturgas.

Erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen:
"Vækstteamet for Det Blå Danmark har peget på behovet for at støtte udviklingen af teknologiløsninger, som bliver efterspurgt i forbindelse med skibsfartens grønne omstilling. Med den maritime omstillingspulje sætter vi ind i udviklingsfasen, hvor de nye grønne løsninger bliver til, men hvor der mangler finansiering til at nå frem til bæredygtige produkter.Med puljen bidrager regeringen til den grønne omstilling, som skibsfarten står over for i de kommende år, og samtidig tager vi initiativ til at styrke væksten og skabe flere job i Danmark. Den grønne omstilling betyder, at der er en stigende international efterspørgsel efter grønne maritime løsninger. Vi har en førende maritim udstyrsindustri, som kan levere de løsninger. Med den maritime omstillingspulje giver vi virksomhederne en hjælpende hånd, så de kan demonstrere og udvikle løsningerne og dermed udnytte mulighederne for vækst og beskæftigelse. Det er både godt for miljøet og klimaet samt væksten og skabelsen af job i Danmark."

Puljen administreres af Søfartsstyrelsen. Til rådgivning i forbindelse med tildeling af midler, er der nedsat et udvalg, der er udpeget af erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen. Der er frist for ansøgning den 5. april 2013.

Fakta om den maritime omstillingspulje

Læs mere om den maritime omstillingspulje på www.maritimomstillingspulje.dk