Styrket indsats for velfærdsteknologi, cleantech og kreative erhverv skal sikre vækst i Region Hovedstaden

Publiceret 22-05-2013

Vækstforum Hovedstaden og regeringen har i dag indgået en partnerskabsaftale, der styrker vækstbetingelserne i Region Hovedstaden. Med aftalen sættes særligt fokus på vækstmulighederne inden for kreative erhverv og design, velfærdsteknologi, cleantech samt på udviklingen af nye virksomheder.

Erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen:
"Jeg er meget optaget af, at vi udnytter dansk erhvervslivs styrkepositioner til at skabe mere vækst og beskæftigelse i Danmark. Derfor er jeg meget tilfreds med dagens aftale, som følger op på vores arbejde med vækstplaner inden for blandt andet sundheds- og velfærdsteknologi og design. Vi vil fx undersøge mulighederne for at køre Danmark i stilling som vært for World Design Capital, så vi kan styrke Danmarks position som vækstcenter for arkitektur, mode og design og udnytte den stigende internationale efterspørgsel efter designervarer."

Formand for Vækstforum og regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen:
"Hovedstadsregionen konkurrerer med andre storbyregioner om vækstvirksomheder, investeringer og turister. Dagens aftale sikrer et fælles fokus og styrker Vækstforum Hovedstadens arbejde med at skabe en attraktiv international metropol baseret på bæredygtig vækst, viden i verdensklasse og høj livskvalitet for alle borgere. Region Hovedstaden og kommunerne i regionen er som store offentlige virksomheder med ansvar for hospitaler, pleje og omsorg en stærk katalysator for innovation og udvikling af nye produkter og teknologier til gavn for både borgere, virksomheder og patienter. Telemedicin, håndtering af spildevand og nye muligheder for at udvikle nyt inventar og teknologisk udstyr i kølvandet på regionens hospitalsbyggerier til 15 mia. kr. er konkrete eksempler på områder, hvor flere stærke offentlige-private alliancer vil gavne alle parter."

Minister for by, bolig og landdistrikter Carsten Hansen:
"Hele Danmark står i de kommende år over for massive investeringer i infrastruktur. I Region Hovedstaden drejer det sig blandt andet om metro- og hospitalsbyggeri, ligesom der er muligheder med den kommende Femern Bælt-forbindelse. Med vækstpartnerskabet har vi indgået en aftale om at styrke sammenhængen mellem erhvervsfremme, uddannelse og beskæftigelsesindsatsen, så vi sikrer, at vores investeringer i infrastruktur og erhvervsudvikling kommer flest muligt til gode."

Sundhedsminister Astrid Krag:
"I takt med, at vi lever længere og den danske befolkning bliver ældre øges forekomsten af såkaldte livsstilssygdomme og kroniske lidelser. Udviklingen betyder stigende efterspørgsel efter sundheds- og velfærdsteknologi, som kan forbedre kvaliteten i patientbehandlingen og lette opgaveløsningen i sundhedsvæsenet. Derfor er jeg rigtig glad for, at vi med aftalens satsning på markedsudvikling og intelligent offentlig efterspørgsel, kan stimulere vækst og jobskabelse i Danmark ved at efterspørge produkter og løsninger, som vil komme især kronikere og ældre til gavn."

Vækstpartnerskabsaftale

Om Region Hovedstaden

Øget sammenhæng mellem erhvervs, udannelses- og beskæftigelsespolitik 

Nye sundheds- og velfærdsløsninger

World Design Capital og forretningsudvikling i kreative erhverv 

International branding og turisme 

Vækstløft til små og mellemstore produktionsvirksomheder