Ny aftale mellem regeringen og Vækstforum Midtjylland skal sikre vækst og arbejdspladser i regionen

Publiceret 15-05-2013

Med aftalen styrker parterne samarbejdet inden for blandt andet fødevareindustrien, bredbånd og bioøkonomi, og et nyt vækstprogram sætter fokus på små og mellemstore produktionsvirksomheder.

Erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen:
"Jeg er rigtig glad for, at vækstforums formandskab og jeg i dag har givet hinanden håndslag på syv konkrete tiltag, som vil styrke vækstvilkårene i Region Midtjylland. Med dagens aftale samler vi kræfterne omkring en række større initiativer på områder, hvor virksomheder i Region Midtjylland har international konkurrencekraft og får derved større kritisk masse i indsatsen. På den måde realiserer vi samtidig vigtige indsatser, som regeringens vækstteams har anbefalet. Jeg er også meget tilfreds med, at vi i dag har fået første tilsagn om at etablere et nationalt vækstprogram for små og mellemstore produktionsvirksomheder. Jeg glæder mig til at fortsætte drøftelserne med de øvrige vækstfora, således at vækstprogrammet vil være endnu en håndsrækning til de mindre virksomheder. Det er min ambition, at små og mellemstore produktionsvirksomheder over hele landet får mulighed for at realisere det vækstpotentiale, der fx ligger i en styrket automatisering og digitalisering af produktionen."

Formand for Vækstforum Midtjylland Bent Hansen:
"Med vækstpartnerskabet får vi mulighed for at gøre en særlig indsats der, hvor vi har vores midtjyske styrker. Som den førende fødevareregion er vi glade for det fokus, der nu sættes på en samlet indsats for en fødevareproduktion i verdensklasse, hvor vi skal skabe de bedste rammer for udviklingen af fødevareerhvervet. Jeg glæder jeg mig også over, at aftalen giver os mulighed for at samarbejde om potentialet i bioraffinering og de forretningsmuligheder, der ligger i en bæredygtig total-udnyttelse af biomasse. Biomasse vil på den måde blive en vigtig del af vores store satsning på energi og miljø. Det er erhvervspotentialet, som er omdrejningspunkt for aftalen, og vi ser frem til at mødes igen i efteråret og drøfte de muligheder, der ligger i et samarbejde om sundhedsinnovation og offentlig-privat samarbejde. De meget store investeringer i særligt et nyt universitetshospital og de store investeringer hvert år i sundhedsforskning bør udnyttes til et endnu tættere samarbejde med private virksomheder."

Fødevareminister Mette Gjerskov:
"Region Midtjylland står stærkt, når det gælder om at udvikle den samlede fødevareklynge. Faktisk står Region Midtjylland for over halvdelen af den danske fødevareeksport, og med deres engagement i den årlige Food Festival viser Region Midtjylland, at den tager mad seriøst. Den energi kan vi bygge videre på. Med aftalen giver vi mulighed for at udvikle nye virksomheder og produkter og iværksætte initiativer, som kan komme fødevarevirksomheder i hele landet til gode."

Minister for by, bolig og landdistrikter Carsten Hansen:
"Som minister for landdistrikterne ved jeg, hvad arbejdspladser betyder. Derfor har vi med vækstpartnerskabet på en række områder styrket sammenhængen mellem by og land med initiativer til gavn for iværksættere og mindre produktionsvirksomheder i bl.a. landdistrikterne. Endelig har vi med aftalen styrket fokus på hurtigt bredbånd og god mobildækning. Konkret får Vækstforum Midtjylland, der har det nødvendige lokalkendskab, en vigtig koordinerende rolle, så den fremadrettede udbygning af infrastrukturen målrettes mod de dårligst dækkede områder."

Faktaark om Region Medtjylland

Faktaark om enkelte initiativer

Regionalt vækstpartnerskab 2013 mellem Vækstforum for Region Midtjylland og regeringen