Minister ser på værdifuldt affald i Kalundborg

Publiceret 25-05-2013

På mandag besøger erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen Kalundborg, hvor hun præsenteres for de gode erfaringer fra Kalundborg Symbiosis med at genanvende affald i mellem virksomheder.

Symbiosis Centret i Kalundborg danner rammen for ministerbesøget på mandag den 27. maj. Centret hjælper virksomheder med at udnytte potentialerne ved at genbruge og finde frem til, hvilke andre virksomheder som enten kan have gavn af at aftage eller levere spildprodukter og affald. Det sparer indkøb af nye råstoffer og minimerer omkostninger til at komme af med affaldet.

Symbiosis Centret er opstået på baggrund af Kalundborg Symbiosis, der gennem mange år er blevet internationalt anerkendt som et af de bedste eksempler på industrielle symbioser, hvor man udnytter hinandens spildprodukter mm.  En lang række store virksomheder på egnen som DONG, Novozymes Saint-Gobain Gyproc og Kalundborg Kommune er partnere i symbiosen, og samarbejdet har resulteret i over 30 symbioseprojekter indenfor bl.a. vand, energi og andre materialer virksomhederne imellem. 

Forud for besøget udtaler erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen:
"Det er vigtigt, at danske produktionsvirksomheder ruster sig til en fremtid med ressourceknaphed blandt andet ved at blive bedre til genanvendelse. Derfor har regeringen sammen med Enhedslisten afsat 10 mio. kr. i 2013 til at udbrede grønne industrisymbioser til hele Danmark til gavn for virksomhedernes konkurrenceevne og miljøet. De gode erfaringer i Kalundborg kan bruges i resten af Danmark."

Midlerne fra finansloven har til formål at danne en række konkrete partnerskaber mellem virksomheder, der ønsker at indgå i grønne industrisymbioser – inspireret af eksemplet i Kalundborg. Symbiosis Centret indgår i den nationale task force for Grøn Industrisymbiose og er på den måde med til at overføre de mangeårige erfaringer fra Kalundborg ud til virksomheder andre steder i landet.

Mød ministeren den 27. maj kl 12.45 på Saint-Gobain Gyproc, Hareskovvej 12, 4400 Kalundborg.