Mexico - nye vækstmuligheder

Publiceret 10-05-2013

Regeringen har lanceret sin vækstmarkedsstrategi for Mexico. Det overordnede mål for strategien er at øge eksporten til Mexico med 50 procent.

For Danmark har Mexico et særligt potentiale grundet landets fokus på grønne løsninger og investeringer i sundhedssektoren. I 2026 vil 35 procent af energien komme fra vedvarende energikilder. Det er et område, hvor danske virksomheder har en særlig erfaring og know-how at byde ind med.

Sundhedssektoren har også nye udfordringer. Udgifter til sundhedssektoren i Mexico steg i 2011 til ca. 70 mia. USD, hvilket svarer til 6 procent af Mexicos BNP. Det er helt oplagt, at dansk erhvervsliv her kan bidrage med ekspertise. Der er politisk fokus i Mexico på at forbedre befolkningens adgang til sundhedsydelser.

Mexico har en åben økonomi og gode betingelser for virksomhedsdrift. Samtidig er landet også en vigtig nøgle til både det latinamerikanske marked og USA. Det er derfor også en strategisk spiller, når det kommer til at skabe gode vilkår for dansk eksport i hele regionen.

Strategien for Mexico er den tiende i rækken af landespecifikke strategier. Det gennemgående træk er at fokusere på markeder, hvor der både er gode vækstmuligheder generelt og samtidig vækst inden for de sektorer, hvor dansk erhvervsliv står stærkt. Strategien for Mexico lanceres under udenrigsministerens besøg i Mexico City.

Udenrigsminister Villy Søvndahl:
"Danmark og Mexico har allerede et godt og tæt samarbejde i FN og på områder som klima og fremme af global, grøn vækst. Den nye strategi skal sikre, at vi også gør brug af det store potentiale, der er for kommercielt samarbejde med Mexico – til gavn for begge lande. Det overordnede mål med strategien er at øge eksporten til Mexico med 50 procent. Især grønne løsninger og sundhedsområdet, hvor dansk erhverv står stærkt, er markeder i rivende udvikling i Mexico, som er den næststørste økonomi i Latinamerika. Jeg har under mit besøg mødt en række danske virksomheder, som allerede er aktive i Mexico, og som har gode erfaringer på det mexicanske marked - men der er plads til flere." 

Handelsminister Pia Olsen Dyhr:
"Mexico er et vigtigt eksportland for Danmark. Landets rivende økonomiske udvikling og de store investeringer i bæredygtige løsninger og i sundhedssektoren giver enorme muligheder for danske virksomheder. Dansk eksport skaber 700.000 jobs og svarer til 53 procent af vores BNP. Med vækstmarkedsstrategien for Mexico vil vi sikre, at øget eksport til Mexico løfter disse tal endnu mere."

Erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen:
"Danmark har en række spidskompetencer, som vi kan bringe i spil på det mexicanske marked. For eksempel satser Mexico på sundhedssektoren, og det betyder et stort potentiale for danske virksomheder, der udvikler sundheds- og velfærdsløsninger. Vækstmarkedsstrategien skal hjælpe til, at endnu flere danske virksomheder får en fod ind på det hastigt voksende mexicanske marked.  Også vores kompetencer inden for energi-, miljø- og klimatilpasningsløsninger er noget, som efterspørges i Mexico. De gode relationer mellem Danmark og Mexico netop inden for dette område er et stærkt fundament, som vi med strategien bygger videre på. Lad os endelig invitere mexicanere til Danmark for at vise, hvad vi kan på området." 

Vækstmarkedsstrategi Mexico

Baggrund

Det er regeringens mål at styrke Danmarks placering på vækstmarkederne og bidrage til vækst og beskæftigelse i Danmark. Foreløbigt har regeringen udarbejdet konkrete planer for de fire BRIK-lande, samt Indonesien, Sydkorea, Sydafrika, Vietnam og Tyrkiet. Med lanceringen af strategien for Mexico i dag, har regeringen leveret 10 vækstmarkedsstrategier på ét år. Det er en vigtig milepæl for Danmarks arbejde for eksportfremme og særlige indsatser på de 10 udvalgte markeder de næste fem år. Det mexicanske marked er i rivende udvikling og byder på store muligheder for dansk erhvervsliv. Der er særligt potentiale i energisektoren, sundhedssektoren samt landbrug – og fødevaresektoren. Den nuværende, relativt beskedne danske eksport til Mexico sammenholdt med den positive økonomiske udvikling i Mexico tyder på, at Danmark har et stort og ikke-udnyttet eksportpotentiale på markedet.

Mexico har 116 millioner indbyggere, hvoraf mindst 25 millioner har en købekraft svarende til et dansk gennemsnitsniveau. Mexico er i dag verdens 14. største økonomi og forventes at være blandt verdens 10 største økonomier inden for det næste årti.
Som landbrugsnation kan Mexico bryste sig af at være verdens 12. største med blandt andet verdens fjerdestørste kyllingeproduktion. I alt eksporterer Mexico landbrug- og fødevareprodukter for 18 mia. USD. Danske virksomheder kan særligt inden for kvalitet og procesoptimering og i forhold til bearbejdning af fødevarer levere produkter og ydelser af stor værdi for den mexicanske landbrugs- og fødevaresektor. 

For at nå i mål vil regeringen både styrke og udbygge relationerne med beslutningstagere i Mexico og synliggøre danske erhvervskompetencer. Der vil blive gennemført eksportfremstød, som skal åbne døre for danske virksomheder, fremme danske løsninger samt indgåelse partnerskabsaftaler inden for relevante sektorer. Endvidere vil Kronprinsparret besøge Mexico i efteråret.
Det er regeringens klare målsætning at vækstmarkedsstrategien for Mexico skal sikre en forøgelse af vareeksporten til landet på 50 pct. i 2016 i forhold til 2011. Dette opnås gennem en målrettet og vedvarende indsats understøttet af en lang række aktiviteter og nye initiativer. Lykkes det, vil Danmark i 2016 eksportere varer for knap 4 mia. kr. til Mexico.