Investering i bredbånd skal sikre vækst og erhvervsudvikling på Bornholm

Publiceret 31-05-2013

Bornholms Vækstforum og regeringen har i dag indgået en vækstpartnerskabsaftale, som skal sikre forbedrede vækstvilkår på Bornholm. Centralt i aftalen står en millioninvestering i udbygningen af hurtigt bredbånd på øen. Samtidig sætter aftalen fokus på at forbedre vækstbetingelserne for små og mellemstore virksomheder og på kommerciel udnyttelse af bornholmsk viden om Smart Grid-teknologi.

Erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen:
"En god og velfungerende digital infrastruktur er et vigtigt fundament for at sikre erhvervsudvikling, bosætning og uddannelse i alle dele af Danmark. På Bornholm er adgangen til hurtigt bredbånd begrænset, og derfor er jeg særlig tilfreds med, at vi har afsat i alt 60 mio. kr. fordelt over 2014 og 2015 til udrulning af bedre bredbåndsforbindelser på Bornholm.
Samtidigt er jeg meget glad for, at vi sammen med Bornholms regionskommune er blevet enige om at samle op på erfaringerne fra ECOGrid-projektet, så vi kan få indspark til, hvordan vi bedst tilpasser os til den øgede mængde af vedvarende energi i el-nettet. Det er min forhåbning, at den viden, som ligger i projektet kan omsættes til vækst for virksomheder på Bornholm og i resten af landet." 

Formand for Bornholms Vækstforum Lars Nørby Johansen:
"Som formand for Bornholms Vækstforum er jeg godt tilfreds med aftalen, som med dens investering i bornholmsk bredbånd giver klart forbedrede vækstbetingelser for vores virksomheder. Samtidigt er jeg glad for, at vi med aftalen får regeringens opbakning til at opsamle og udnytte den viden, der bliver skabt i ECOGrid EU-projektet, som der vil blive efterspørgsel på i takt med, at den danske elforsyning i større og større grad vil komme fra vindenergi." 

Minister for by, bolig og landdistrikter Carsten Hansen:
"Som minister for landdistrikterne glæder det mig, at vækstpartnerskabsaftalens investering i bredbånd giver et mærkbart løft til forudsætningerne for skabe fornyet erhvervsudvikling og bosætning på Bornholm. Sammen med aftalens øvrige initiativer, der blandt andet indebærer en bedre sammenhæng mellem regionale og lokale erhvervsudviklingsindsatser, er jeg overbevist om at aftalen vil gøre en positiv forskel for udviklingen på Bornholm." 

Faktaark om Bornholms Regionskommune

Regionalt vækstpartnerskab 2013 mellem Bornholms Vækstforum og regeringen

Faktaark om enkelte initiativer:

Bredbånd

Uddannelse

Smart Grid

Center for Regional- og Turismeforskning

Erhvervsudviklingsindsatser i landdistrikter