Den digitale vækst skal styrkes

Publiceret 29-05-2013

Regeringen har i dag offentliggjort redegørelse om Danmarks digitale vækst 2013. Redegørelsen viser, at informations- og kommunikationsteknologi fremmer produktivitet, vækst og jobskabelse i dansk erhvervsliv. Regeringen ønsker, at erhvervslivet bliver bedre til at anvende de digitale muligheder.

Redegørelsen viser, at Danmark på det digitale område klarer sig godt i international sammenhæng. Der er imidlertid fortsat et stort uudnyttet potentiale for digital udvikling og automatisering i dansk erhvervsliv, særligt blandt små- og mellemstore virksomheder. Hvis andelen af virksomheder, der har digitaliseret mindst én intern proces øges med ét procentpoint, forbedres virksomhedernes værdiskabelse med op til 6,5 mia. kr. årligt.

Erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen:
"Digitalisering giver gode muligheder for vækst i Danmark, og vi er godt med internationalt set. Der er dog plads til forbedringer. Eksempelvis har en stor del af dansk erhvervsliv kun digitaliseret basale dele af deres forretning, fx bogholderiet. Der er fortsat et stort potentiale i, at virksomhederne digitaliserer flere dele af deres forretning. Regeringen ønsker, at dansk erhvervsliv får det fulde udbytte af det digitale potentiale. Derfor har vi i marts fremlagt et udspil om bedre bredbåndsforbindelser og mobildækning i hele Danmark. Vi har også nedsat Vækstteam for IKT og digital vækst, og jeg ser frem til at modtage deres anbefalinger til efteråret." 

Redegørelsen fremhæver bl.a. følgende:

  • Virksomheder, der udvikler og leverer digitale produkter og tjenester, yder et vigtigt bidrag til dansk økonomi gennem jobskabelse og vækst.*

  • Anvendelsen af IKT og digitale løsninger bidrager til at forbedre dansk erhvervslivs konkurrenceevne gennem styrket innovation og produktivitet. Og IKT åbner mulighed for nye forretningsmodeller og vækstområder.

  • Digital kommunikation mellem erhvervslivet og den offentlige sektor mindsker virksomhedernes administrative byrder og bidrager til erhvervslivets digitalisering.

  • En velfungerende bredbåndsinfrastruktur og god mobildækning er en forudsætning for, at virksomheder og borgere i hele Danmark kan få fuldt udbytte af mulighederne i den digitale økonomi. 

Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2013