Annette Vilhelmsen: Vigtige input fra Produktivitetskommissionen

Publiceret 30-05-2013

Produktivitetskommission har i dag offentliggjort sin anden analyserapport. Rapporten fokuserer på konkurrence, internationalisering og regulering, og indeholder kommissionens anbefalinger på området.

Erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen:
"Produktivitetskommissionens rapport er et vigtigt input til regeringens erhvervs- og vækstpolitik. Det gælder særligt i forhold til målsætningen i Vækstplan DK om, at reformer, der forbedrer vilkår for private virksomheder, skal bidrage til væksten med 20 mia. kr. frem mod 2020.
Kommissionen peger på, at der ligger en stor udfordring for produktiviteten i de hjemmemarkedsorienterede serviceerhverv. Det er rigtigt, og regeringen arbejder på en række felter med denne udfordring, for eksempel med det konkurrencepolitiske udspil, som vi præsenterede i efteråret.
Kommissionen lægger op til, at vi bør være endnu bedre til at udnytte de gevinster, som globaliseringen byder på. Det er jeg meget enig i. Med regeringens otte vækstteams inden for områder med international konkurrencekraft og med vækstmarkedsstrategierne arbejder vi målrettet i den retning.
Regeringen vil nu nærmere studere kommissionens anbefalinger. Nogle af anbefalingerne kræver nærmere konkretisering, og for andre gælder, at de skal ses i lyset af en række forskellige hensyn, og ikke kun de rent økonomiske. Det arbejde går regeringen i gang med nu." 

Erhvervs- og vækstministeren er sammen med blandt andre handels- og investeringsministeren taler ved en konference om konkurrence, internationalisering og regulering, som Produktivitetskommissionen afholder den 6. juni 2013.