Annette Vilhelmsen: Det bør være forbudt at investere i klyngevåben og landminer

Publiceret 27-05-2013

Erhvervs- og vækstministeren har bedt Rådet for Samfundsansvar om at komme med anbefalinger til, hvordan et muligt forbud mod investeringer i virksomheder, der producerer de konventionsomfattede våben som klyngevåben eller landminer, bedst kan gribes an.

Erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen:
"Danmark har været blandt de første til at underskrive de internationale konventioner om forbud mod brug af landminer og klyngevåben. Vi skal derfor også undgå, at danske investorer bidrager til produktion af disse våben, som rammer spredt og ofte med meget store civile tab og lidelser. Danske investorer skal investere ansvarligt – også når det gælder våben. I lighed med flere andre lande vil vi se på et forbud mod investeringer i virksomheder, der producerer disse konventionsomfattede våben. Jeg har derfor bedt Rådet for Samfundsansvar om at komme med anbefalinger til, hvordan et muligt forbud bedst kan udformes. Spørgsmålet om ansvarlige investeringer drejer sig også om andre våbentyper, der ikke er omfattet af konventioner. Derfor vil jeg indkalde branchen til et møde, hvor vi kan drøfte, om der er behov for at opdatere vejledningen om ansvarlige investeringer og samtidig drøfte den vejledning om investeringer i statsobligationer, som Rådet for Samfundsansvar er ved at lægge sidste hånd på. " 

Fakta:

  • Klyngevåben og anti-personel miner er forbudte jf. henholdsvis Oslo-konventionen og Ottawa-konventionen, som Danmark har tilsluttet sig. Dermed er det dog ikke forbudt for danske investorer, at investere i virksomheder der producerer dem. 

  • Flere lande heriblandt Holland, Belgien og Luxembourg har indført investeringsforbud mod virksomheder, der producerer de konventionsomfattede våben. 

  • Eksempelvis atomvåben er ikke omfattet af konventionerne.