Affald kan være en guldgrube

Publiceret 03-05-2013

Det kan være god forretning, når affald fra én virksomhed genbruges i en anden. Ny task force skal matche virksomheder, der kan bruge hinandens affald – til gavn for virksomhedernes bundlinje, produktiviteten i Danmark og miljøet.

Task forcen består af en række eksperter, med teknisk og faglig viden, der tilbyder virksomheder i Danmark et gratis ”ressourcetjek”. Det skal bidrage til, at flere virksomheder ser mulighederne i at bruge affald som ressourcer, der kan udnyttes til at skabe en bedre forretning.

I praksis kan task forcen hjælpe virksomheder med at vurdere, om de kan få mere ud af at sælge deres affald – eller om de kan bruge andres spildprodukter som et billigere alternativ i egen produktion. Et spildprodukt kan fx være spildevand, overskudsvarme eller materialer som plast eller metal.

På baggrund af et ressourcetjek kan task forcen matche virksomheder i en såkaldt ”industrisymbiose”, som er et kommercielt samarbejde, hvor virksomhederne genanvender hinandens spildprodukter.

Erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen:
"Det er godt for miljøet og god forretning for danske virksomheder, når spildprodukter genbruges og erstatter dyrere, nye materialer, råvarer og energi. Jeg ser det som et godt, konkret eksempel på grøn erhvervspolitik – at vi satser på at reducere forbruget af jordens ressourcer i en grøn omstilling, der samtidig er til gavn for virksomhederne og beskæftigelsen."

I løbet af 2013 vil task forcen afholde en række ”matchmaking-events”, hvor virksomheder kan komme i dialog med mulige partnere. Via hjemmesiden www.groenomstilling.dk kan alle virksomheder kontakte task forcen og få gennemført et ressourcetjek. Når virksomhederne er matchet kan de søge tilskud til yderligere rådgivning.

FAKTAARK