Vækstteam for turisme og oplevelsesøkonomi afleverer anbefalinger til regeringen

Publiceret 27-06-2013

Dansk turisme og oplevelsesøkonomi har et stort vækstpotentiale og kan bidrage til at skabe vækst og beskæftigelse i Danmark. Regeringen har i dag modtaget anbefalingerne fra Vækstteam for turisme og oplevelsesøkonomi med direktør Dorte Krak i spidsen.

Der er vækst i international turisme, og udviklingen drives af en voksende middelklasse i lande som Kina og Rusland. Dansk turisme og oplevelsesøkonomi har mulighed for at få del i denne vækst. Regeringen har derfor nedsat et vækstteam for turisme og oplevelsesøkonomi, der skal komme med konkrete anbefalinger til, hvordan vi styrker dansk turisme og skaber vækst og arbejdspladser på området.

Vækstteamet har i dag afleveret sine anbefalinger til regeringen. Vækstteamet kommer med en lang række anbefalinger indenfor otte primære indsatsområder:

  • En stærk organisering og en samlet national strategi
  • Revitalisering af dansk kystturisme
  • Fælles strategisk markedsføring og branding
  • Styrket international tilgængelighed
  • Flere kultur-, viden- og sportsbegivenheder til Danmark
  • Service og produktivitet skal være i top
  • Digitalisering og ny markedskommunikation
  • Rammebetingelse for lige konkurrencevilkår

Formand for Vækstteam for turisme og oplevelsesøkonomi Dorte Krak:
"Der er et stort vækstpotentiale for dansk turisme og oplevelsesøkonomi. Med vores unikke natur, moderne byer og spændende kultur har vi et godt udgangspunkt for at tiltrække flere turister til Danmark. Forudsætningen for at det lykkes er, at vi arbejder sammen i branchen og på tværs af organisatoriske og administrative grænser. I vækstteamet anbefaler vi bl.a., at der kommer fokus på udvikling og kvalitet af vores turismeprodukt, og at vi samles om ét fælles udtryk, når vi markedsfører Danmark i udlandet." 

Erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen:
"En stor tak til formanden og resten af vækstteamet for jeres indsats og otte spændende anbefalinger. Jeg glæder mig til at arbejde videre med anbefalingerne sammen med resten af regeringen. Jeg noterer mig bl.a., at vækstteamet er optaget af, hvordan vi får del i det vækstpotentiale, som den internationale turisme oplever i disse år. Nu skal vi på baggrund af vækstteamets anbefalinger i gang med at lave en vækstplan for turisme og oplevelsesøkonomi, som skal give os grundlaget for at skabe vækst og arbejdspladser i Danmark." 

Regeringen vil til efteråret lancere en vækstplan for turisme og oplevelsesøkonomi som opfølgning på vækstteamets anbefalinger.

Vækstteamets anbefalinger