Samarbejde om fiskeri og akvakultur, maritime erhverv og sundhedsinnovation skal sikre vækst og nye arbejdspladser i Nordjylland

Publiceret 11-06-2013

Vækstforum Nordjylland og regeringen har i dag indgået en partnerskabsaftale, der skal fremme mulighederne for vækst og beskæftigelse i Region Nordjylland. Aftalen fokuserer særligt på at skabe bedre vækstbetingelser inden for fiskeri og akvakultur, de maritime brancher og sundheds- og velfærdsteknologi. Samtidig iværksættes et vækstprogram for små og mellemstore produktionsvirksomheder.

Erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen:
"Som erhvervs- og vækstminister er jeg meget tilfreds med dagens aftale med Vækstforum Nordjylland. Aftalen er ambitiøs og rummer en række perspektivrige initiativer, som ligger rigtigt fint i tråd med regeringens arbejde med vækstplaner. Med aftalen intensiverer vi blandt andet samarbejdet om at skabe bedre vækstbetingelser inden for maritime og kreative erhverv, som rummer et stort erhvervsudviklingspotentiale i Nordjylland. Det glæder mig også, at vi med aftalen kan fortsætte og forbedre samarbejdet inden for fiskeri og akvakultur, og så er jeg særligt glad for, at Vækstforum Nordjylland bakker op om vores satsning på et vækstløft til små og mellemstore virksomheder." 

Formand for Vækstforum og regionsrådsformand Ulla Astman:
"Med dagens aftale har vi fået regeringens opbakning til fortsat udvikling af en række nordjyske styrkepositioner. Jeg ser især frem til samarbejdet om initiativer, som kan øge den nordjyske beskæftigelse i forbindelse med store anlægsprojekter som eksempelvis byggeri af fremtidens sygehuse. For Nordjylland har et stærk byggeerhverv, men der skal løbende iværksættes initiativer for at sikre, at både den eksisterende arbejdsstyrke og ledige hænder får tilbudt opkvalificering, så de kan imødekomme kompetencekravene ved fremtidens store byggerier. På den måde kan vi få løst en udfordring i byggeerhvervet og øget beskæftigelsen til gavn for både den enkelte og for hele Nordjylland." 

Minister for by, bolig og landdistrikter Carsten Hansen:
"Jeg er godt tilfreds med dagens aftale, som vil sikre et stærkt samarbejde om at udvikle og fastholde konkurrencedygtige virksomheder og ikke mindst arbejdspladser i det nordjyske. Jeg glæder mig også over, at vi med aftalen forbedrer muligheden for at afhjælpe nogle af de udfordringer, der er med mangelfuld mobildækning og bredbånd. Ved at understøtte Vækstforum Nordjyllands koordinerende rolle i arbejdet, kan vi i højere grad målrette indsatsen mod de geografiske områder, hvor udfordringerne er størst, og dermed sikre bedre betingelser for bosætning og erhvervsudvikling i regionen." 

Regionalt vækstpartnerskab 2013 mellem Vækstforum Nordjylland og regeringen 

Faktaark om Region Nordjylland

Faktaark om enkelte initiativer:

Erhvervsudviklingsindsatsen i landdistrikter

Bredbånd

Det Blå Danmark

Fiskeri og akvakultur

Sundhedsinnovation

Vækstløft til SMV'er