Nye forenklinger på vej til virksomhederne

Publiceret 12-06-2013

Regeringen lancerer i dag 41 konkrete initiativer, der skal gøre det lettere at drive virksomhed i Danmark. Initiativerne udspringer af en række anbefalinger fra regeringens Virksomhedsforum for enklere regler. Blandt andet bliver det nemmere at bruge de offentlige digitale løsninger NemID og SKAT.dk, og virksomhederne skal fremover kunne byde på offentlige opgaver digitalt.

Erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen:
"En række af de forslag, vi nu gennemfører, handler om at udnytte det store potentiale, der ligger i en endnu bedre digital kommunikation mellem det offentlige og det private. Vi vil blandt andet gøre en række af de offentlige digitale løsninger endnu bedre. Det drejer sig fx om NemID, SKAT.dk og VIRK.dk. Vi vil også sikre, at virksomheder fremover kan afgive tilbud digitalt, når de byder på en offentlig opgave. Det vil gøre det nemmere og billigere for virksomheder at være med i konkurrencen om de offentlige opgaver." 

Virksomhedsforum for Enklere Regler er nedsat af regeringen og består af repræsentanter fra erhvervsorganisationer, arbejdsmarkedets parter og virksomheder. Virksomhedsforum sender konkrete forslag om regelforenklinger for virksomhederne til regeringen tre gange om året.

Regeringen har i denne omgang modtaget 60 forslag fra Virksomhedsforum for enklere regler. Forslagene falder inden for to temaer: ”Digitalisering” og ”implementering af EU-regulering”.

FAKTAARK