Grønne forretningsmodeller, anlægsinvesteringer og miljøteknologi skal styrke sjællandsk vækst

Publiceret 27-06-2013

Vækstforum Sjælland og regeringen har i dag indgået en vækstpartnerskabsaftale. Aftalen indeholder en række målrettede vækstinitiativer blandt andet i tilknytning til etableringen af Femern-forbindelsen. Endvidere sættes i aftalen fokus på grønne forretningsmodeller, innovation inden for affaldshåndtering samt et vækstprogram for små og mellemstore produktionsvirksomheder.

Erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen:
"Som erhvervs- og vækstminister er jeg meget glad for dagens aftale med Vækstforum Sjælland. Med aftalen får vi igangsat flere initiativer, der både rummer lovende vækstpotentialer og miljøgevinster. Det gælder både i forhold til Femern Bælt og Østersøsamarbejdet og de muligheder der ligger i nye grønne forretningsmodeller, herunder industriel symbiose, hvor en virksomheds spildprodukt bliver en andens ressource.
Samtidigt er jeg rigtigt glad for, at vi med aftalen nu har opbakning fra samtlige regionale vækstfora til at igangsætte et landsdækkende vækstprogram, med fokus på automatisering og digitalisering. Det skal skabe bedre vækstmuligheder for de små og mellemstore danske produktionsvirksomheder, som har stor betydning for dansk vækst og beskæftigelse." 

Formand for Vækstforum og regionsrådsformand Steen Bach Nielsen:
"I de kommende år udføres en række meget store anlægsinvesteringer i Region Sjælland – ikke mindst i infrastruktur, som indebærer helt nye muligheder for vores region. Derfor er jeg rigtigt tilfreds med, at vi med dagens aftale slår fast, at vi sammen med regeringen vil arbejde for at udnytte investeringerne til at skabe mest mulig vækst og beskæftigelse i vores region. Samtidigt er jeg meget tilfreds med, at vi med aftalen får anerkendelse for – og får sat et endnu større fokus på – at udnytte og udbygge de særlige sjællandske erhvervspotentialer inden for det grønne område - blandt andet industriel symbiose, biotek og miljøteknologi." 

Minister for by, bolig og landdistrikter Carsten Hansen:
"Den kommende etablering af Femern-forbindelsen er en unik mulighed for at skabe vækst og erhvervsudvikling i Region Sjælland. Det er afgørende for udviklingen i området, at muligheden udnyttes til at skabe job og tiltrække virksomheder permanent til regionen. Derfor er jeg særligt godt tilfreds med, at vi med aftalen har givet håndslag på at arbejde sammen om at identificere vækstpotentialer og muligheder for øget tværregionalt samarbejde i forbindelse med projektet, så vi kan sikre et optimalt udbytte af vores investeringer. "

Regionalt vækstpartnerskab 2013 mellem Vækstforum Sjælland og regeringen 

Fakta om Region Sjælland

Faktaark om enkelte initiativer:

Beskæftigelse i Danmark ved større anlægsprojekter 

Bredbånd og mobildækning 

Femern Bælt, STRING og Østersøsamarbejdet 

Vækstløft til små og store produktionsvirksomheder 

Øget ressourceeffektivitet og biobaserede løsninger i industriel produktion