EU vedtager modernisering af udbudsreglerne – Regeringen nedsætter udbudslovsudvalg

Publiceret 26-06-2013

EU’s nye udbudsdirektiver er netop vedtaget. Direktiverne vil blandt andet gøre det nemmere at gennemføre offentlige indkøb og gøre det lettere for indkøbere at bruge offentlige indkøb til at købe grønt og strategisk.

De moderniserede direktiver skal skabe bedre rammer for effektive offentlige indkøb. For eksempel kan indkøber købe grønt, se på totalomkostningerne og tage særligt hensyn til små og mellemstore virksomheder. Reglerne giver derudover konkret mulighed for at justere i eksisterende konktrakter, bedre mulighed for dialog mellem ordregiver og leverandør, og brugen af elektronisk udbud fremmes. Myndighederne får også mulighed for at stille krav om miljømærker i deres udbud.

På den baggrund nedsætter regeringen i dag et bredt sammensat udvalg, der skal udarbejde et forslag til en dansk udbudslov. Det vil være første gang, at EU's udbudsdirektiver implementeres i Danmark via en lov.

Erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen:
"Mange oplever, at det er svært at gennemføre og deltage i offentlige udbud. Det er afgørende, at offentlige udbud foregår effektivt og uden unødvendige omkostninger, når det offentlige køber ind for 290 mia. kroner årligt hos private leverandører svarende til en sjettedel af Danmarks BNP.
Derudover er det glædeligt, at reglerne nu moderniseres, så det bliver lettere at købe grønt og tage sociale hensyn i forbindelse med offentlige indkøb.
Vi nedsætter nu et bredt sammensat udbudslovsudvalg, der skal udarbejde forslag til en samlet og overskuelig dansk udbudslov til glæde for både ordregivere og de private leverandører. Udvalget skal bl.a. se på, hvordan vi giver ordregivere og leverandører, de bedste muligheder for at udnytte alle de nye muligheder i direktivet.
Jeg håber, at de nye regler kan bidrage til, at de offentlige ressourcer bruges på at købe bedst muligt ind – ikke på regelfortolkning og administrativt arbejde." 

Der er tale om en politisk aftale mellem Europa-Parlamentet, rådet og Europa-Kommissionen. EU’s udbudsdirektiv forventes formelt vedtaget i efteråret 2013 og skal være implementeret i Danmark senest 2 år derefter.

Kommissorium for udvalg om dansk udbudslovgivning