EU styrker mobiliteten af arbejdskraft mellem medlemslandene

Publiceret 13-06-2013

Fremover bliver det lettere at få sine erhvervsmæssige kvalifikationer som uddannelse og erhvervserfaring anerkendt i andre medlemslande.

Der er nu enighed mellem Europa-Parlamentet og Rådet om en modernisering af det såkaldte anerkendelsesdirektiv. Europæiske arbejdstagere får dermed lettere adgang til at søge arbejde i andre medlemslande.

Uddannelsesminister Morten Østergaard er tilfreds med aftalen, der understøtter regeringens indsats for at skabe job og vækst i Danmark og resten af EU:

Nu bliver det muligt for dimittender at få anerkendt et praktikophold fra en anden medlemsstat. Det er også meget positivt, at de europæiske minimumskrav for de vigtigste sundhedsfaglige uddannelser fremover i højere grad vil ligne de danske. Ligeledes er instrumenter som ECTS-credits og European Qualification Framework, der sikrer transparens og sammenlignelighed af uddannelser, indarbejdet i direktivet. Aftalen skal endvidere undersøge, hvorvidt lovregulering af visse erhverv i EU kan knyttes til nogle fælles kriterier. Det flugter rigtig godt med regeringens konkurrencepolitiske udspil ”Styrket konkurrence til gavn for Danmark.

Erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen:
"Lettere adgang til at få sine faglige kvalifikationer anerkendt i andre EU-lande sikrer, at den europæiske arbejdskraft kan bevæge sig på tværs af landegrænserne, hvilket er en vigtig kilde til vækst i EU. Den aktive indsats fra dansk side har været med til at sikre, at der fortsat stilles krav om en høj faglig standard blandt erhvervsudøvere i EU. Blandt andet styrker vi patientsikkerheden ved at skærpe kontrollen af sprogfærdigheder hos sundhedspersonale. Med direktivet indføres også et advarselssystem for de erhverv, der arbejder med sundhed eller børn og unge. Det er en vigtig sikkerhedsmekanisme at have for både arbejdspladsen og de borgere, der benytter den." 

Direktivet mangler at blive endeligt vedtaget af Europa-Parlamentet og Rådet, men det forventes at ske snarest efter, at der nu er opnået politisk enighed mellem de to parter.