Annette Vilhelmsen: Europæisk patentreform vil skabe vækst og nye danske arbejdspladser

Publiceret 28-06-2013

Erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen sender nu regeringens lovforslag om dansk tilslutning til den fælles patentdomstol til høring. Patentreformen vil gøre det enklere og billigere for danske virksomheder at optage og håndhæve patenter i Europa. Det vil bidrage til at skabe vækst og arbejdspladser i Danmark.

Erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen:
"Regeringen vil give dansk erhvervsliv mulighed for at få gavn af alle fordelene ved patentreformen. Derfor sender regeringen lovforslaget om dansk tilslutning til den fælles patentdomstol i høring.
Det nye patentsystem vil være med til at styrke de europæiske virksomheder i den globale konkurrence med virksomheder fra fx Kina, USA og Japan. Patentreformen vil gøre det markant nemmere og billigere for virksomhederne at beskytte deres opfindelser i Europa, hvilket ikke mindst er til gavn for de mindre europæiske virksomheder. Det vil være en stor håndsrækning også til de danske virksomheder.
Danske virksomheder har i mange år efterspurgt en fælles patentdomstol og et patent, der dækker bredt i Europa. For det vil betyde, at en virksomhed for at sikre sin nye opfindelse kun behøver udtage og forsvare patentrettighederne ét sted frem for i hvert enkelt EU-land.
Det er vigtigt at understrege, at patentreformen er frivillig for virksomhederne. Danske virksomheder, der eksempelvis kun er aktive på det skandinaviske og tyske marked, eller som af andre grunde ikke ønsker at være del af det nye enhedspatent, kan således fortsat udtage nationale patenter, hvis de vurderer, at det er mere attraktivt for dem. Tvister om nationale patenter vil fortsat blive afgjort ved de nationale domstole.
Det handler altså om at give de danske virksomheder muligheden for at have fuld adgang til det nye forbedrede fælles patentsystem. Den mulighed vil regeringen gerne give de danske virksomheder." 

Høringen varer til og med d. 15. august 2013

Fakta om den europæiske patentreform