Aftale i EU om fælles regler for håndtering af nødlidende kreditinstitutter

Publiceret 27-06-2013

EU's Ministerråd blev natten til torsdag enige om fælles EU-regler for håndtering af nødlidende kreditinstitutter. Reglerne ligger tæt op ad de nuværende danske regler i regi af Bankpakke 3. Fælles EU-regler sikrer lige konkurrencevilkår for alle kreditinstitutter i Europa.

EU’s Ministerråd blev natten til torsdag den 27. juni enige om nye fælles regler for håndtering af nødlidende kreditinstitutter i EU. Med de nye regler bliver hovedprincippet i hele EU, at det først og fremmest er de enkelte institutters aktionærer og dernæst kreditorer, der skal bære omkostningerne ved håndtering af nødlidende institutter.

Dermed ligger de nye regler på linje med de nuværende danske regler for håndtering af banker – Bankpakke 3 – hvilket har været et centralt dansk krav i forhandlingerne. Reglerne styrker rammerne for sund bankdrift og skaber lige konkurrencevilkår på tværs af landenes finansielle sektorer. Samtidig beskyttes skatteborgerne mod at skulle dække store tab i den finansielle sektor.

Erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen:
"Jeg er meget tilfreds med, at det princip, vi allerede kender fra Bankpakke 3 i Danmark, nu bredes ud til alle EU-lande.
Reglerne styrker rammerne for sund bankdrift og skaber lige konkurrencevilkår på tværs af landene. Samtidig beskytter vi skatteborgerne mod at skulle dække store tab i den finansielle sektor.
Der skal nu indledes forhandlinger med Europa-Parlamentet om sagen. De endelige regler forventes at foreligge ved udgangen af 2013, hvorefter der skal ske en national implementering." 

Det bemærkes, at de nye regler vil skulle gælde for alle EU-lande. Herudover forventes Kommissionen inden for kort tid at fremsætte forslag til en fælles afviklingsmekanisme gældende for de lande, der deltager i bankunionen.