Nye penge til grøn omstilling af Det Blå Danmark

Publiceret 04-07-2013

Regeringen og Enhedslisten er blevet enige om at afsætte yderligere fem millioner kr. til den maritime omstillingspulje i 2013. Midlerne vil blive uddelt efter en ansøgningsrunde, som gennemføres i løbet af efteråret.

Den maritime omstillingspulje er et initiativ i regeringens vækstplan for Det Blå Danmark. Formålet er at støtte konkrete projekter, som bidrager til grøn omstilling af skibsfarten til gavn for både klima og miljø samt vækst og jobskabelse.

Den maritime omstillingspulje støtter projekter, som demonstrerer nye ressourceeffektive maritime løsninger, der bidrager til en mere miljø- og klimavenlig skibsfart. Der har allerede været afholdt en ansøgningsrunde i år og med de nye midler åbnes der op for endnu en ansøgningsrunde inden årets udgang.

Erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen:
"Der er en stigende efterspørgsel også internationalt efter grønne maritime løsninger. Det skyldes blandt andet nye krav til skibenes klima- og miljøbelastning. Med den maritime omstillingspulje giver vi en hjælpende hånd til virksomheder, som ønsker at teste og demonstrere nye løsninger, der kan udnytte denne efterspørgsel. Fremtiden for Det Blå Danmark er grøn." 

Per Clausen, Enhedslisten:
"Den maritime omstillingspulje er et vigtigt led i en grøn omstilling af vores transportsektor, så vi reducerer både ressourceforbrug og forurening. Skibsfarten bør spille en større rolle i vores transport i fremtiden, og udviklingen af en skibsfart med et minimalt ressourceforbrug og ingen forurening kan også give masser af nye arbejdspladser i produktionen og udviklingen af disse skibe."