130 millioner kr. til grøn omstilling

Publiceret 04-07-2013

Ny aftale skaber grundlag for flere grønne jobs og ruster danske virksomheder til fremtidens ressourceknappe økonomi.

Regeringen og Enhedslisten har indgået aftale om udmøntning af grønne erhvervsrettede initiativer i 2013-2016 på Erhvervs- og Vækstministeriets område.

Aftalen indeholder fem initiativer:

  • Grøn omstillingsfond, som skal ruste danske virksomheder til fremtidens ressourceknappe økonomi bl.a. gennem grøn produktudvikling.

  • Maritim omstillingspulje, som skal støtte konkrete demonstrationsprojekter, som bidrager til grøn omstilling af skibsfarten.

  • Grønt iværksætterhus, som skal styrke kompetenceudvikling af eksisterende virksomheder og deres produktions omstilling efter vugge-til-vugge og den cirkulære tankegang.

  • Alternative iværksætterforløb, der fremmer iværksættere, som har et grønt og socialt sigte.

  • Økologiske iværksættere, som fremmer udvikling og afsætning af økologiske produkter.

Erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen:
"Vi skal både passe bedre på miljøet og skabe flere grønne jobs. En effektiv anvendelse af jordens ressourcer bliver et afgørende konkurrenceparameter for virksomheder fremover. Hvis en virksomhed bruger mindre energi, mindre vand eller færre materialer i produktionen, så vil den kunne reducere produktionsomkostningerne og dermed stå bedre i den globale konkurrence. Mange har gode ideer til grønne forretninger, og vi får med aftalen sat et klart grønt mærkat på erhvervspolitikken i årene frem. Aftalen er med til at sikre, at endnu flere danske virksomheder ser mulighederne i den grønne omstilling – til gavn for virksomhedernes konkurrenceevne, jobskabelsen og miljøet."

Per Clausen, Enhedslisten:
"Grøn omstilling til en produktion med lavt ressourceforbrug og ingen forurening er en forudsætning for at løse de klima- og miljøudfordringer, vi står overfor. Derfor er jeg glad for, at vi har kunnet indgå denne aftale med regeringen. De enkelte elementer i aftalen støtter konkrete initiativer, der kan fremme den grønne omstilling og skabelse af nye arbejdspladser. Jeg lægger særlig vægt på, at ordningerne understøtter initiativer og nye ideer fra små virksomheder og nye iværksættere med et socialt og grønt sigte. Sådan kan vi både løse miljøudfordringen og skabe et mere rummeligt arbejdsmarked."