Sparekassen Lolland A/S overtages af Jyske Bank A/S

Publiceret 25-01-2013

I forbindelse med Finanstilsynets inspektion hos Sparekassen Lolland A/S har det vist sig, at sparekassen ikke længere opfylder solvenskravene i lovgivningen til at drive pengeinstitut.

Finanstilsynet fastsatte derfor i dag en frist for sparekassen med henblik på at rette op på kapitalgrundlaget. Det er lykkedes at finde en privat løsning, idet Jyske Bank A/S og Sparekassen Lolland A/S har indgået aftale om, at Jyske Bank A/S overtager samtlige aktiviteter i Sparekassen Lolland A/S.

Erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen:
"Spar Lolland har, som det også har været fremme i offentligheden, gennem længere tid arbejdet på at finde en løsning på de udfordringer sparekassen har været ramt af.
Jeg finder det positivt, at der er fundet en privat løsning, som sikrer, at Jyske Bank fører bankaktiviteterne videre og ingen indskydere og simple kreditorer lider tab."