Reglerne for fyrværkeri skal revideres

Publiceret 24-01-2013

Erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen har bedt Sikkerhedsstyrelsen om at se på mulighederne for at revidere reglerne på fyrværkeriområdet. Som led i dette arbejde vil konsekvenserne af en eventuel afkortet affyringsperiode blive analyseret nærmere.

Sikkerhedsstyrelsens undersøgelse vil fokusere på følgende:

  • Hvorvidt salgsperioden skal forkortes svarende til affyringsperioden med henblik på at undgå forvirring og håndhævelsesproblemer.
  • Mulige sikkerhedsmæssige problemer forbundet med at forkorte salgs- og affyringsperioden, herunder udfordringer vedrørende sikker distribution af fyrværkeriet.
  • Mulige erhvervsmæssige konsekvenser forbundet med at afkorte salgs- og affyringsperioden, idet fyrværkeribranchens omsætning kan afhænge af salgsperioden.
  • Reglerne om, hvor meget fyrværkeri, der må være i detailleddets lagre.

Erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen:
"Fyrværkeri er festligt, men det kan også være farligt. Hvert år kommer mange mennesker til skade. Jeg ved, at mange borgere, miljø- og dyrevelfærdsorganisationer føler sig generet af fyrværkeri og ønsker affyringsperioden forkortet. Derfor er Sikkerhedsstyrelsen ved at undersøge mulighederne for at forkorte affyringsperioden med fokus på konsekvenserne for sikkerheden og erhvervet. Den rette lovgivning er vigtig, og det samme er forbrugernes adfærd. Derfor fortsætter vi indsatsen for at forebygge ulykker, bl.a. i kraft af fyrværkerikampagnen ”Fyrværkeri.dk”, som er en del af undervisningen på mange skoler landet over. Sikkerhedsstyrelsens undersøgelse forventes afsluttet i foråret, og der vil i forlængelse heraf kunne fremsættes lovforslag i næste Folketingssamling."