Regeringen modtager i dag anbefalingerne fra vækstteamet for sundheds- og velfærdsløsninger

Publiceret 29-01-2013

Sundheds- og velfærdsområdet kan bidrage til at styrke væksten og eksporten og skabe arbejdspladser. I dag modtager regeringen anbefalinger fra vækstteamet for sundheds- og velfærdsløsninger og deres bud på, hvordan potentialerne udnyttes.

Danmark har en styrkeposition inden for sundheds- og velfærdsområdet med et internationalt markedspotentiale. Området kan bidrage til vækst, eksport og arbejdspladser. Regeringen har derfor nedsat et vækstteam med eksperter og repræsentanter fra erhvervslivet med det formål at komme med anbefalinger til, hvordan områdets potentialer udnyttes. 

Danmarks styrkepositioner på sundheds- og velfærdsområdet og den øgede globale efterspørgsel efter sundheds- og velfærdsløsninger har været afsæt for vækstteamets arbejde.

Vækstteamet for sundheds- og velfærdsløsninger afleverer i dag femten anbefalinger til erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen og sundhedsminister Astrid Krag.

Anbefalingerne skal styrke væksten og eksporten og skabe grundlag for nye arbejdspladser i sundheds- og velfærdsvirksomhederne. Koncernchef i Falck Allan Søgaard Larsen, har siddet for bordenden af vækstteamets arbejde.

Formand for vækstteamet for sundheds- og velfærdsløsninger Allan Søgaard Larsen:

Vi har i dag afleveret 15 stærke og konkrete anbefalinger til regeringen på, hvordan vi styrker vækstvilkårene for virksomhederne på sundheds- og velfærdsområdet. Der er ingen tvivl om, at anbefalingerne vil kunne flytte meget, hvis de føres ud i livet. Det er nu op til regeringen at sætte handling bag ordene.

Vækstteamet anbefalinger falder inden for fire temaer:

1.      Bedre rammer for forskning og udvikling

2.      Styrket indsats for kapital og vækstvirksomheder

3.      Et velfungerende og udviklingsorienteret hjemmemarked

4.      Offensiv udnyttelse af det internationale markedspotentiale

Erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen ser frem til at nærlæse vækstteamets anbefalinger:
"En stor tak til formanden og resten af vækstteamet for deres store engagement og de vækstskabende anbefalinger. Væksten på sundheds- og velfærdsområdet i Danmark er steget markant igennem de sidste år. Dette underbygger, at vi har en særlig styrkeposition på sundheds- og velfærdsområdet, og er gode til at udvikle løsninger, som der er stor efterspørgsel efter globalt.
Jeg synes, at vækstteamet har set rigtigt i forhold til både at vedligeholde det, der går godt i Danmark og udnytte de muligheder, der ligger i den offentlige sektors rolle som indkøber af nye produkter og services samt åbning af nye markeder. Jeg glæder mig meget til at omsætte anbefalingerne i den kommende vækstplan for sundheds- og velfærdsområdet sammen med resten af regeringen."

Sundhedsminister Astrid Krag tilføjer:
"Nye behandlingsformer og smartere måder at gøre tingene på i sundhedsvæsnet giver bedre behandling af den enkelte patient - og det kan være afsættet for vækst og eksport til hele verden.
Nu skal regeringen lave en plan for, hvordan et stærkt dansk sundhedsvæsen og en stærk dansk sundhedsindustri kan få det bedste ud af hinanden og skabe bedre behandling, eksport og jobs."

Citater fra øvrige involverede ministerier:

Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager:
"Tak for lovende anbefalinger. Det er oplagt at fremme fornyelsen af vores velfærd og fremme vækst med digitalisering og ny teknologi. Vækstteamet peger netop på at styrke fokus på virksomhedernes muligheder også, når det kommer til at digitalisere vores velfærd. Regeringen, KL og Danske Regioner samarbejder om det – og den opfordring tager vi selvfølgelig med ind i samarbejdet."

Martin Lidegaard (fungerende Uddannelsesminister):
"Vækstteamets anbefalinger understreger tydeligt, at en stærk forskningsposition og et højt uddannelsesniveau er fundamentet for dansk erhvervs stærke globale position inden for sundheds- og velfærdsområdet. Jeg vil gerne takke vækstteamet for interessante anbefalinger til, hvordan det fremtidige vækstpotentiale kan realiseres."

Handels- og investeringsminister Pia Olsen Dyhr:
"Mange lande står over for store udfordringer med flere ældre, livstilssygdomme og generelle krav om bedre sundhed. Det er områder, hvor Danmark og danske virksomheder står med vigtige kompetencer. Vi kan derfor både være med til at fremme sundhedsløsninger rundt om i verden og skabe vækst og arbejdspladser i Danmark. Derfor er jeg rigtig glad for, at vækstteamet anbefaler et særskilt og ambitiøst fokus på både eksportfremmeindsatsen og investeringsfremmeindsatsen inden for sundheds- og velfærdsområdet."

Fakta:

Vækstteamet for sundheds- og velfærdsløsninger:

·        Allan Søgaard Larsen, koncernchef, Falck (formand)

·        Peter Kürstein, adm. direktør, Radiometer

·        Dorthe Mikkelsen, Senior Vice President MSD, Mid-Europe 2

·        Freddy Lykke, adm. direktør, CSC Scandihealth

·        Hans Erik Henriksen, direktør, CompuGroup Medical Danmark

·        Torben Helbo, adm. direktør, R82

·        Liselotte Højgaard, professor ved KU og Rigshospitalet

·        Trine Winterø, adm. direktør, Medtech Innovation Center

·        Carl Holst, regionsrådsformand, Region Syddanmark

·        Jacob Bundsgaard, borgmester, Aarhus Kommune

·        Svend Særkjær, afdelingschef, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Anbefalinger fra Vækstteamet for sundheds- og velfærdsløsninger