Danske boligejere fornuftigt rustet til at håndtere rentestigninger

Publiceret 10-01-2013

Erhvervs- og Vækstministeriet har i dag offentliggjort en analyse af gældssituationen i husholdninger med realkreditlån.

Husholdninger med realkreditgæld har grundlæggende en fornuftig økonomi og er for langt hovedpartens vedkommende rustet til at klare eventuelle rentestigninger.

Erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen:
"Jeg er glad for, at vi med de nye analyser kan se, at langt de fleste boligejere har et fornuftigt forhold mellem det, de tjener, og de udgifter, de har til deres bolig, og er i stand til at klare mulige rentestigninger. Det er godt for den enkelte, og det er godt for stabiliteten af vores boligfinansieringssystem.
Både regeringen og realkreditsektoren har gennemført initiativer, der skal gøre vores boligfinansieringssystem endnu mere overskueligt og stabilt. Bl.a. indeholder det forbrugerpolitiske eftersyn en ny trafiklysordning for forskellige lånetyper. 
Jeg ser frem til, at vi med de nye data kan arbejde videre på at få belyst en række problemstillinger, der har været rejst i forbindelse med det danske realkreditsystem."

Analysen er baseret på nye data med faktiske oplysninger om de enkelte familiers realkreditgæld, lånetyper, øvrige gælds- og indkomstforhold mv.

Analysens hovedresultater:

  • Knap 90 pct. af den samlede realkreditgæld i ejerboliger og fritidshuse er optaget af den halvdel af husholdningerne, der har de højeste indkomster.
  • 95 pct. af husholdningerne bruger under halvdelen af deres indkomst efter skat på at servicere deres samlede gæld, herunder realkreditgæld, bankgæld o.l.
  • En mindre rentestigning på et procentpoint vil umiddelbart betyde, at andelen af husholdninger, der bruger mere end 50 pct. af deres disponible indkomst på gældsservicering, stiger fra 5 til 6 pct.
  • En stor rentestigning på fem procentpoint vil umiddelbart betyde, at andelen af husholdninger, der bruger mere end 50 pct. af deres disponible indkomst på gældsservicering, i løbet af nogle år stiger til 12 pct.
  • Blandt de fem procent af husholdningerne, der bruger over halvdelen af deres indkomst på gældsservicering, har omkring en fjerdedel – eller godt 14.000 husholdninger – både variabel rente og afdragsfrihed på hele lånet. Disse 14.000 husholdninger tegner sig for omkring 3 pct. af den samlede realkreditgæld til ejerboliger og fritidshuse.

 Læs Vækstpolitisk Tema: Gældsudgifter i husholdninger med realkreditlån

Engelsk resumé af analysen