Annette Vilhelmsen: Sikkerhed for rimelige gebyrer, ny hotline og bedre oplysning

Publiceret 30-01-2013

Erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen har i dag holdt møde med Finansrådet. Mødet blev afholdt i forlængelse af debatten om rimelige gebyrer for bankkonti.

Erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen:
"Det ligger mig meget på sinde at sikre, at almindelige mennesker kan få en basal indlånskonto på fair og rimelige vilkår.
Derfor er jeg også glad for, at Finansrådet over for mig har bekræftet, at sektoren står ved dens samfundsansvar og vil sikre, at forbrugerne, herunder svage forbrugere, har adgang til en basal indlånskonto på rimelige og fair vilkår. 
Vi er blevet enige om at der er brug for at få præciseret, hvad der skal forstås ved fair og rimelige vilkår for en basal indlånskonto. Derfor vil jeg bede den arbejdsgruppe om adgang til en basal betalingskonto, som jeg allerede har nedsat, om at se nærmere på dette spørgsmål. Både Finansrådet og Forbrugerrådet deltager i arbejdet. Det er hensigten, at resultatet af arbejdsgruppens arbejde er færdigt inden sommerferien.
Derudover vil jeg bede Finanstilsynet om generelt at skærpe sit fokus på området. Det skal bl.a. ske ved, at tilsynet åbner en særlig hotline, hvor de kunder, der måtte opleve at have problemer med at få en basal indlånskonto, kan rette henvendelse.
Endelig er der enighed om, at pengeinstitutterne fremover på et sammenligneligt grundlag, skal give oplysninger om, hvad det koster at have adgang til en basal indlånskonto. Finansrådet vil samle oplysningerne på en særskilt hjemmeside så forbrugerne nemt kan sammenligne disse omkostninger på tværs af banker. 
Jeg kan i øvrigt oplyse, at vi vil følge op på dagens møde og gøre status inden årets udgang."