Vækstteam for energi og klima afleverer anbefalinger til regeringen

Publiceret 28-02-2013

Vækstteam for energi og klima, med Danfoss direktør Niels B. Christiansen i spidsen, overrækker i dag deres anbefalinger til erhvervs- og vækstministeren, klima-, energi-, og bygningsministeren, handels- og investeringsministeren og uddannelsesministeren.

Vækstteamet kommer med 18 anbefalinger og præsenterer en stærk vision for vækst inden for energi- og klimaområdet i Danmark: 

Den grønne omstilling af energisystemet og energiforbruget i Danmark skal ske på en omkostningseffektiv måde, som skaber dansk vækst, beskæftigelse og eksport. 

En række af anbefalingerne løftes allerede i Vækstplan DK:

  • Lavere afgift på el, som i stigende grad vil være grøn energi
  • Styrkelse af Eksportkreditfondens garantimuligheder med op til 15. mia. kr.
  • Bedre muligheder for rådgivning og finansiering af energiforbedringer af boliger (grøn boligkontrakt)
  • Boligjobordningen, der billiggør energirenovering af boliger
  • Bedre energirenovering af offentlige bygninger og almene boliger
  • Øget fokus på elbesparelser gennem krav om fjernaflæste elmålere

Nu vil regeringen forberede en vækstplan for energi og klima, og videreudvikle disse og andre initiativer, byggende på vækstteamets anbefalinger.

Formand for vækstteamet for energi og klima Niels B. Christiansen:
"Vækstteamet har været en god mulighed for at arbejde i dybden med de vigtigste initiativer i forhold til at omstille Danmark til en grøn vækst-økonomi. Især er det vigtigt at omstille energiinfrastrukturen til et smart energisystem, hvor el, gas, fjernvarme og lagringsteknologier spiller sammen. Fordi el bliver en grøn energiform i takt med udbygningen af vindkraft, er afgiftslettelser på el faktisk grønne. Jeg vil også gerne kvittere for, at regeringen allerede har inkluderet en række af anbefalingerne i Vækstplan DK – det giver et godt afsæt for det videre forløb.”

Erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen:

”Jeg er rigtig glad for at modtage anbefalingerne fra vækstteam energi og klima. Vækstteamet lægger vægt på en omkostningseffektiv grøn om-stilling. Med Vækstplan DK har vi allerede fulgt op på en række af vækst-teamets anbefalinger. For eksempel lempes el-afgiften, hvilket forbedrer konkurrenceevnen ved at strøm, der i stigende grad kommer fra vedvarende energi, ikke bliver for dyr i forhold til fossile energikilder. Nu skal vi på baggrund af anbefalingerne lave en vækstplan for energi og klima, der giver de rette udviklingsmuligheder, så vi kan fastholde og skabe flere varige jobs i Danmark”

Klima-, Energi og Bygningsminister Martin Lidegaard:
"For mig at se er det helt centralt, at vi kombinerer en grøn omstilling med de store vækstpotentialer, der er for Danmark. Vækstteamet for energi og klima har anbefalet en række tiltag, der går i den retning. Jeg ser derfor frem til at gå i dybden med vækstteamets anbefalinger.”

Handels- og investeringsminister Pia Olsen Dyhr:
”Hvis Danmark skal have fuldt udbytte af vores grønne førerposition er det vigtigt at eksporten og de udenlandske investorer også følger med. Vi eksporterer allerede for over 43 mia. kr. grøn teknologi om året. Med den rigtige fokusering af eksport- og investeringsarbejdet kan dette bidrage yderligere til vækst og beskæftigelse gennem eksport og udenlandske investeringer i Danmark”

Uddannelsesminister Morten Østergaard:
”Tak til vækstteamet for mange spændende anbefalinger. På området for forskning og uddannelse ligger anbefalingerne fint indenfor den retning, vi har sat med innovationsstrategien om styrket fokus på konkrete løsnin-ger på de store samfundsudfordringer. Tilsvarende har vi stort fokus på, at uddannelserne udvikles, så vi får dækket fremtidens kompetencebe-hov.”

Rapport med anbefalinger fra vækstteam energi og klima