Regeringen har fjernet administrative byrder for 370 mio. kr.

Publiceret 28-02-2013

Regeringen er godt i gang med at gøre det mindre bureaukratisk at drive virksomhed i Danmark. Det viser en ny redegørelse fra erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen.

Erhvervs- og vækstministeren har offentliggjort redegørelsen Erhvervslivet og reguleringen 2012. Den viser, at regeringen i samarbejde med virksomhederne er godt i gang med indsatsen for enklere regler for erhvervslivet. I 2012 er byrderne lettet med netto 370 mio. kr., ikke mindst som følge af lettere regler for mindre virksomheders offentliggørelse af årsregnskab.

Erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen:
"Det skal være mindre bureaukratisk at drive virksomhed i Danmark. Den redegørelse, jeg har lagt frem, viser, at regeringens indsats gør det enklere at starte og drive virksomhed.
Regeringen har skarpt fokus på virksomhedernes oplevede byrder. Derfor har vi nedsat et virksomhedsforum, hvor virksomhederne fortæller os, hvor det er vigtigst at sætte ind.
Vi er kommet godt fra start. Regeringen har fjernet administrative byrder svarende til 370 mio. kr. årligt. Og det er mit mål, at vi fastholder en ambitiøs linje i det kommende år."

Regeringen lancerede i marts 2012 en ambitiøs handlingsplan ”Enklere regler”, som skal gøre det lettere at drive virksomhed i Danmark. Udgangspunktet er, at de administrative byrder skal reduceres der, hvor udfordringerne er størst. Derfor sker indsatsen i samarbejde med erhvervslivet og arbejdsmarkedets parter i Virksomhedsforum.

Regeringen har i 2012  besluttet at imødekomme en række af de forenklingsforslag, som Virksomhedsforum har foreslået. Derudover har regeringen af egen drift iværksat seks initiativer for hurtigt at sætte gang i indsatsen. For eksempel forenkles kravene til mindre virksomheders aflæggelse af årsregnskab fra 2013. Det kan give op imod 100.000 virksomheder en besparelse i forhold til revision. Fedtafgiften er ophævet, hvilket giver administrative lettelser for 40 mio. kr. Endelig er der sat fokus på offentlig sagsbehandling på en række erhvervsrettede områder, og der er indført nye digitale løsninger, som gør det enklere at drive virksomhed. 

Redegørelse om erhvervsstøtte 2012