Annette Vilhelmsen: Vi skal have en ny standardiseringspolitisk strategi

Publiceret 08-02-2013

Erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen tager initiativ til en ny standardiseringspolitisk strategi på baggrund af en netop offentliggjort analyse af standarder som driver for vækst.

En ny analyse udført af konsulentvirksomheden DAMVAD for Erhvervsstyrelsen viser, at danske virksomheder, som anvender standarder, oplever en forbedret konkurrenceevne. Det ses eksempelvis ved, at 30 pct. af de adspurgte virksomheder har øget produktiviteten, mens over 40 pct. har oplevet en reduktion i antallet af reklamationer.

Erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen:
"Standarder er en driver for vækst og beskæftigelse, som vi i Danmark skal blive bedre til at udnytte. Mange virksomheder er ikke opmærksomme på europæiske og internationale standarder, når de udvikler produkter og løsninger. Det er et problem, fordi standarder ofte er nøglen til markedsadgang og derfor spiller en stor rolle for dansk eksport og konkurrencekraft. Derfor igangsætter vi nu arbejdet med en ny standardiseringspolitisk strategi. Virksomheder, interesseorganisationer og myndigheder vil blive indbudt til at deltage i arbejdet." 

Fakta:

  • En standard er en teknisk specifikation designet til at fungere som vejledning, regel eller definition på et produkt eller en serviceydelse. Det kan fx være en stikkontakt, der sikrer, at strømstik passer forskellige steder i verden.

  • Standarder udvikles i samarbejde mellem virksomheder, interesseorganisationer og myndigheder.

Standarder som værdiskaber i danske virksomheder