Annette Vilhelmsen nedsætter Systemisk Risikoråd

Publiceret 21-02-2013

Erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen har i dag udpeget medlemmerne af Det Systemiske Risikoråd. Rådets hovedopgave bliver at komme med observationer og advarsler om opbygning af systemiske finansielle risici og komme med henstillinger om initiativer, som kan bidrage til at reducere eller forebygge opbygningen af sådanne risici.

Det Systemiske Risikoråd skal overvåge den finansielle sektor og skal identificere opbygning af systemiske finansielle risici. Rådet, der er rådgivende, vil kunne udtale sig om finansielle forhold, som kan lede til systemiske risici og derved true den finansielle stabilitet. Det kan for eksempel være opbygningen af et stort indlånsunderskud, som vi tidligere har set i den danske banksektor.

Hvis en sådan situation opstår, kan Rådet komme med observationer og advarsler om opbygning af systemiske finansielle risici og komme med henstillinger om initiativer, som kan bidrage til at reducere eller forebygge opbygningen af sådanne risici. Henstillingerne kan rettes til Finanstilsynet eller – såfremt det vedrører lovgivning – til regeringen.

Såfremt en henstilling fra Rådet ikke følges, skal der redegøres for baggrunden herfor i overensstemmelse med følg-eller-forklar princippet.

Rådet får følgende sammensætning:

  • Lars Rohde, nationalbankdirektør, Danmarks Nationalbank (formand)
  • Michael Dithmer, departementschef, Erhvervs- og Vækstministeriet
  • Sophus Garfiel, departementschef, Økonomi- og Indenrigsministeriet
  • David Hellemann, departementschef, Finansministeriet
  • Sigríður Benediktsdóttir, afdelingschef, Seðlabanki Íslands, (uafhængig ekspert)
  • Peter Schütze, tidligere direktør i Nordea Danmark (uafhængig ekspert)
  • Torben M. Andersen, professor, Aarhus Universitet (uafhængig ekspert)
  • Per Callesen, nationalbankdirektør, Danmarks Nationalbank
  • Ulrik Nødgaard, direktør, Finanstilsynet
  • Karen Dortea Abelskov, kontorchef, Finanstilsynet

Medlemmerne er udpeget for en 4-årig periode og vil kunne genudpeges.

Erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen:
"Jeg er glad for, at Det Systemiske Risikoråd nu er etableret. Etableringen af Rådet supplerer de mange initiativer, der allerede er taget i forhold til at styrke Finanstilsynet og skærpe den finansielle regulering i Danmark.
Med etableringen af Det Systemiske Risikoråd styrker vi fokus på opbygning af systemiske risici i det finansielle system. Det er vigtigt, at systemiske risici bliver identificeret og håndteret rettidigt. Derved har vi mulighed for at forebygge, at systemiske risici får betydelige negative konsekvenser på realøkonomien via det finansielle system.
Jeg er glad for, at en række kapaciteter på området har sagt ja til at deltage i Rådet, og jeg synes, at vi har fundet den rette balance mellem tilstrækkelig bred indsigt i den finansielle sektor, i regulerings- og tilsynsprocesserne og i samfundsøkonomiske forhold."

Det er forventningen, at Rådet vil afholde sit første møde i løbet af foråret.