Solide virksomheder låner billigere

Publiceret 20-12-2013

Nye beregninger i udlånsredegørelsen peger på, at virksomheder med høj soliditet generelt låner billigere. Denne sammenhæng gælder især for mindre virksomheder. Det er derfor en udfordring, at mindre danske virksomheder har lav soliditet. Erhvervs- og Vækstministeriet har indbudt den finansielle sektor til dialog om, hvordan rammerne for, at små- og mellemstore virksomheder kan skaffe sig mere egenkapital kan forbedres.

Udviklingen i det samlede udlån til erhvervslivet var i oktober 2013 positiv for anden måned i træk. Det viser Erhvervs- og Vækstministeriets Redegørelse om udviklingen i kreditmulighederne i Danmark, 1. halvår 2013, der udgives i dag. Det er de første måneder med positiv vækst i erhvervsudlånet siden primo 2011. Det kan være tegn på, at de positive tendenser, der kunne spores i seneste udlånsredegørelse, er ved at slå igennem på udlånet til erhverv.

Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen:
"De positive tegn på en opblødning af virksomhedernes kreditsituation er fortsat ind i efteråret 2013. Det er endnu et tegn på, at der kan være bedring på vej i dansk økonomi. For virksomheder med mindre end 250 ansatte er der en tæt sammenhæng mellem den rente, der skal betales på gælden, og soliditeten i virksomheden. Små, solide virksomheder låner ligeså billigt som store virksomheder. Det er derfor en udfordring, at mindre virksomheder har lav soliditet. Jeg vil gerne have en dialog med den finansielle sektor om, hvordan vi kan styrke rammerne for, at de mindre virksomheder kan skaffe sig mere egenkapital. " 

Hovedresultater i redegørelsen:

  • For virksomheder med under 250 ansatte er der en tæt sammenhæng mellem renten på den samlede gæld og soliditeten i virksomheden. Den typiske virksomhed med en høj egenkapital (høj soliditetsgrad) opnår således lavere renter end den typiske virksomhed med lav egenkapital. Det gælder også for de helt små virksomheder med mindre end 10 ansatte.

  • Udviklingen i det samlede udlån til erhvervslivet var i oktober positiv for anden måned i træk. Det er de første måneder med positiv vækst i erhvervsudlånet siden primo 2011. Det samlede nominelle udlån fra realkredit- og pengeinstitutter til erhverv er steget med 0,6 pct. det seneste år. Hvis udstedelse af erhvervsobligationer medregnes, er stigningen det seneste år på 1,2 pct. 

  • Pengeinstitutternes rentemarginal på udlån til erhverv fortsætter med at udvise en faldende tendens og har nu været for nedadgående siden 2012. 

Udlånsredegørelse 1. halvår 2013