Regeringen lægger op til udvidelse af stormflodsordningen

Publiceret 20-12-2013

Efter stormen den 5.-6. december 2013 har det vist sig, at der for en række familier vil være behov for en længerevarende genhusning, fordi boligerne er ubeboelige. Den gældende stormflodsordning dækker ikke omkostninger til genhusning.

For at afhjælpe situationen for de familier, der har et særligt genhusningsbehov, er der brug for at udvide stormflodsordningens dækningsområde til også at omfatte rimelige omkostninger til genhusning, opmagasinering og fraflytning.

Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen vil derfor så hurtigt som mulig fremsætte et lovforslag, der sikrer erstatning til rimelige omkostninger til længerevarende genhusning, og til nødvendige omkostninger til opmagasinering og flytning. Det forventes, at ordningen vil dække udgifter til længerevarende genhusning efter den 1. måned. Der dækkes udgifter op til 12.000 kr. pr. måned.

Erhvervs- og Vækstminister Henrik Sass Larsen:
"Med forslaget vil vi give de familier, der stadig slås med følgerne af stormfloden, mulighed for at få dækket rimelige udgifter op til 12.000 kr. om måneden til genhusning, opmagasinering og flytning. Det giver en konkret håndsrækning til de familier, der er hårdest ramt af stormfloden."