Iværksættere får bedre adgang til lån

Publiceret 02-12-2013

Aftalepartnerne bag Vækstplan DK er enige om at igangsætte en ny låneordning målrettet iværksættere allerede ved årsskiftet.

For at styrke adgangen til finansiering for de iværksættere, som har et finansieringsbehov over 2 mio. kr., indgik regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti i forbindelse med Vækstplan DK en aftale om en ny ordning – Vækstlån til iværksættere – som skulle træde i kraft fra 2015.

Aftaleparterne er netop blevet enige om at lancere ordningen allerede i år.

Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen:
"Vi har fremskyndet ordningen, så iværksætterne allerede nu får bedre adgang til finansiering. Den gruppe af iværksættere, som har fået gang i forretningen, og som har mulighed for at accelerere deres aktiviteter yderligere, er meget vigtig for væksten og jobskabelsen i Danmark. Så jeg er meget tilfreds med, at lånene nu bliver lanceret tidligere end planlagt."

Direktør i Vækstfonden Christian Motzfeldt:
"Vi regner med, at omkring 50 iværksættere årligt får gavn af de nye Vækstlån. Men det kan godt blive til flere, alt afhængigt af hvor flittige bankerne og virksomhederne er til at udnytte de nye muligheder." 

Konkret får Vækstfonden mulighed for at yde Vækstlån til iværksættere for op mod 350 mio. kr. årligt frem til og med 2017. Vækstlån til iværksættere er målrettet iværksættere og unge virksomheder med et relativt stort finansieringsbehov, som har et kundegrundlag, men hvor adgangen til finansiering hæmmer deres udvikling. Det forudsættes, at iværksætteren opnår mindst 25 % privat medfinansiering.

Læs mere om Vækstlån på www.vf.dk

Om Vækstfonden

Vækstfonden er statens finansieringsfond, som medvirker til at skabe flere nye vækstvirksomheder. I samarbejde med private investorer har fonden siden 1992 medfinansieret vækst i over 4.500 virksomheder for et samlet tilsagn på mere end 12 mia. kr. Vækstfonden investerer med egenkapital i partnerskab med private investorer og finansierer med lån og kautioner i samarbejde med danske finansieringsinstitutter. De virksomheder, Vækstfonden har medfinansieret siden 2001, beskæftiger ca. 20.000 medarbejdere fordelt over hele landet.