Aftale om rentekurve gavner pensionskunder

Publiceret 20-12-2013

Erhvervs- og vækstministeren har i dag indgået en aftale med Forsikring & Pension om fastlæggelse af rentekurven. Aftalen har stor betydning for pensionsselskaber, som har knyttet garantier til deres pensioner.

Erhvervs- og Vækstministeriet og Forsikring & Pension igangsætter med aftalen endvidere et arbejde, der skal styrke de små og mellemstore virksomheders adgang til ansvarlig kapital og samtidig give pensionsselskaberne et acceptabelt afkast.

Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen:
"Aftalen er til gavn for både pensionskunderne og de virksomheder, som pensionsselskaberne investerer i. Aftalen betyder, at pensionsselskaberne fortsat har mulighed for at investere langsigtet til trods for de meget lave renter, der er i øjeblikket. Jeg er glad for, at der er enighed om at styrke de små og mellemstore virksomheders adgang til finansiering – blandt andet ved at synliggøre de nye muligheder, som den nye lov om erhvervsobligationer åbner op for. Vi vil sammen med Forsikring & Pension igangsætte et arbejde, som skal styrke de små og mellemstore virksomheders adgang til ansvarlig kapital. Det kan komme både pensionsselskaberne, virksomhederne og arbejdsmarkedet til gavn." 

Formanden for Forsikring & Pension, direktør Christian Sagild:
"Vi er meget tilfredse med, at der er nu er kommet afklaring om vilkårene vedrørende rentekurven, indtil de nye europæiske regler træder i kraft. Vi ser frem til sammen med ministeriet at se på, hvordan de små og mellemstore virksomheders adgang til ansvarlig kapital kan styrkes på en måde, så pensionsopsparerne samtidig opnår et fornuftigt afkast. Der skal ikke herske tvivl om, at hvis vilkårene er til stede, så er pensionsselskaberne meget interesserede i at gennemføre investeringer til gavn for væksten i samfundet. Det gælder også via erhvervsobligationer." 

Baggrund

Pensionsselskaberne får med aftalen mulighed for at fastholde en langsigtet investeringsstrategi til trods for de fortsat lave renter på kapitalmarkedet. Det betyder, at pensionsselskaberne kan sammensætte deres investeringer mere hensigtsmæssigt end ellers til gavn for pensionskunderne.

Aftalen viderefører principperne fra renteaftale fra 2012 og gælder som udgangspunkt til 1. januar 2016, hvor de kommende europæiske regler for forsikrings- og pensionsområdet (Solvens II) forventes at træde i kraft. Der er dog mulighed for at revidere aftalen, når der er den nødvendige afklaring på europæisk plan om den fremtidige regulering.

Aftale om rentekurve

Technical description of the new interest rate curve