Vækstteam for fødevarer afleverer anbefalinger til regeringen

Publiceret 25-04-2013

Det danske fødevareerhverv kan være med til at skabe styrket vækst og beskæftigelse i Danmark. Regeringen har i dag modtaget anbefalingerne fra Vækstteam for fødevarer med Arla direktør Peder Tuborgh i spidsen.

Det danske fødevareerhverv er et af de områder, hvor vi har international konkurrencekraft. Derfor nedsatte regeringen sidste år et Vækstteam for fødevarer, der skulle komme med konkrete anbefalinger til, hvordan vi understøtter et stærkt fødevareerhverv og får skabt øget vækst og flere danske arbejdspladser på området. 

Vækstteam for fødevarer har i dag overrakt sin rapport til erhvervs- og vækstministeren, fødevareministeren og uddannelsesministeren Vækstteamet kommer med 13 anbefalinger, som er fokuseret inden for fem hovedområder:

  • En bæredygtig og ressourceeffektiv fødevareproduktion i vækst
  • Løsningsorienteret regulering og kontrol
  • Vækstorienteret fødevareforskning og –udvikling
  • Talent og dynamik i fødevaresektoren
  • Fokuseret og strategisk eksportindsats

Formand for vækstteamet for fødevarer Peder Tuborgh:
"I Danmark har vi alle muligheder for at bidrage til at løse verdens fødevareudfordringer. Forudsætningen for succes er social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed. Her er Danmark godt med og den historie skal vi samles om på eksportmarkederne Hvis vækstteamets vision om vækst i fødevareerhvervet skal virkeliggøres peger vi bl.a. på behovet for en bæredygtig udvidelse af råvaregrundlaget, at fokusere og erhvervsrettet ressourcerne indenfor forskning, innovation og uddannelse og en smidigere miljøregulering, der beskytter miljøet og tager hensyn til behovet for vækst. Nu glæder jeg mig til at få anbefalingerne omsat til handling." 

Erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen:
"En stor tak til formanden og resten vækstteamet for tretten spændende anbefalinger, som jeg glæder mig til at arbejde videre på sammen med resten af regeringen. Jeg noterer mig blandt andet, at vækstteamet er optaget af, hvordan vil kan udnytte mulighederne på de nye vækstmarkeder Nu skal vi på baggrund af anbefalingerne lave en vækstplan for fødevarer, der giver de rette udviklingsmuligheder, så vi kan skabe vækst og varige udviklings- og produktionsjob i hele Danmark."

Fødevareminister Mette Gjerskov:
"Fødevaresektoren har et kæmpe potentiale for at bidrage til vækst og arbejdspladser i alle dele af Danmark. Vækstteamet har med sine anbefalinger givet et stort bidrag til at potentialet realiseres på et bæredygtigt og ressourceeffektivt grundlag. Jeg kan ikke mindes et så entydigt klart og ansvarligt budskab fra fødevaresektoren. I kombination med anbefalingerne fra Natur- og Landbrugs Kommissionen har vi nu et unikt grundlag for at skabe arbejdspladser og løfte Danmark og fødevareerhvervet ud af krisen."

Uddannelsesminister Morten Østergaard:
"Tak til Vækstteamet for målrettede og interessante anbefalinger til, hvordan dansk forskning og uddannelse på fødevareområdet kan udvikles yderligere og med et stærkt internationalt perspektiv. Forskning og uddannelse i international topklasse er helt centralt for erhvervets fremtidige vækstmuligheder på det globale marked."

Miljøminister Ida Auken:
"Det er interessant, at vækstteamet tager bæredygtighed og ressourceeffektivitet alvorligt og har fokus på, at investeringer i ny teknologi er en del af den grønne omstilling. Jeg er opmærksom på vækstteamets anbefalinger om, at miljøreglerne ikke må være en unødig hindring for nye investeringer. Som miljøminister er det vigtigste for mig at sikre miljøet samtidig med, at det bliver så nemt som muligt for virksomhederne at navigere i reglerne."

Regeringen vil til efteråret lancere en vækstplan for fødevarer som opfølgning på vækstteamets anbefalinger.

Rapport med anbefalinger fra vækstteam for fødevarer