Vækstplan DK skaber mulighed for øget vækst og flere produktionsarbejdspladser i Danmark

Publiceret 24-04-2013

Regeringen har i dag indgået aftale med Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om Vækstplan DK.

Erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen:
"Jeg er glad for, at der nu er lavet en rigtig god aftale om Vækstplan DK. Det er en aftale, der både skaber arbejdspladser her og nu, og som understøtter dansk konkurrenceevne på længere sigt.
Samlet set synes jeg, at vi med aftalen om Vækstplan DK har skabt et rigtigt godt fundament for, at virksomheder nu kan øge investeringerne i Danmark og skabe nye danske arbejdspladser. Det er nu op til erhvervslivet at gribe de nye muligheder.
Aftalen udgør et centralt element i gennemførelsen af regeringens offensive erhvervs- og vækstpolitik, som dels består i at skabe gode generelle rammevilkår for vækst i hele erhvervslivet og samtidig består i en særlig indsats på de områder, hvor danske virksomheder har international konkurrencekraft.
Arbejdet i regeringens otte vækstteams har netop vist, at det på en lang række erhvervsområder er muligt at skabe vækst og danske arbejdspladser.
For erhvervslivet er der tale om en god aftale, der står på flere ben. Udover skatte- og afgiftslettelser for virksomhederne har vi også med aftalen forbedret finansieringsmulighederne for danske små og mellemstore virksomheder og afsat penge til en styrket indsats for vækst på erhvervsområder med international konkurrencekraft. Disse midler udmøntes i takt med, at regeringen fremlægger vækstplaner som opfølgning på anbefalinger fra vores vækstteams.Men arbejdet stopper ikke her. Vi har et stort arbejde foran os med nye vækstplaner på erhvervsområderne med international konkurrencekraft – og de skal implementeres, så der skabes arbejdspladser. Vi skal have forbedret produktiviteten og konkurrencen i Danmark, og vi har et meget stort fokus på at forbedre danskernes uddannelsesmuligheder.