Nyt råd skal styrke samarbejdet mellem det offentlige og private

Publiceret 18-04-2013

Erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen har i dag nedsat Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde. Rådet skal understøtte konkurrencen om de offentlige opgaver og fremme samarbejdet mellem offentlige myndigheder og private virksomheder.

Erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen:
"Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde har et vigtigt arbejde foran sig.  Der er et stort potentiale i mere samarbejde og mere konkurrence om de offentlige opgaver. De offentlige myndigheder køber årligt ind for omkring 290 mia. kr. Det er væsentligt, at der købes intelligent ind, så den offentlige sektor får mest muligt for pengene. Det offentlig-private samarbejde skal styrkes, fordi det spiller en central rolle i den offentlige sektors arbejde med at effektivisere og forbedre servicen overfor borgerne. Erfaringer viser, at der er gevinster at hente, når myndighederne samarbejder med private. Opgaverne bliver ofte løst mere effektivt og med fokus på kvalitet og nytænkning. Det nye råd vil dokumentere erfaringer og effekter af konkurrence om offentlige opgaver og andre former for offentlig-privat samarbejde.  Og rådet skal hjælpe myndigheder og private leverandører med at lave bedre udbud og styrke samarbejdet gennem vejledning og dialog mellem parterne."

Formand for Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde, adm. direktør Mai Buch:
"Jeg er rigtig glad for at være blevet opfordret til at stå i spidsen for denne vigtige opgave. Det nye råds medlemmer har stor praktisk erfaring med udbud og offentlig-privat samarbejde. Det giver os et godt udgangspunkt for vores arbejde med at sikre, at borgerne får de bedste løsninger til prisen. Vi skal i arbejdstøjet i rådet. Vi mødes første gang i maj for at drøfte, hvordan vi løfter denne vigtige opgave med at styrke det offentlig-private samarbejde i Danmark.

Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde består af en formand og 16 medlemmer, der repræsenterer relevante organisationer og myndigheder på området.  Rådet har en funktionsperiode indtil udgangen af december 2015. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er sekretariat for rådet.

Kommissorium for Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde.