Markedsmodningsfonden klar til ansøgninger fra små og mellemstore virksomheder

Publiceret 11-04-2013

Der er behov for, at flere produkter og serviceydelser kommer hurtigere på markedet til gavn for væksten og beskæftigelsen i Danmark. Derfor åbner Markedsmodningsfonden nu op med en målrettet markedsmodningsindsats til danske virksomheder.

Markedsmodningsfonden, som afløser Fornyelsesfonden, har 135 mill. kr. årligt de næste tre år til at medfinansiere små og mellemstore virksomheders indsats med at teste, afprøve og sælge deres nyudviklede løsninger. Fonden giver desuden tilskud til innovative offentlige indkøb. 

Erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen:
"For at skabe vækst og arbejdspladser er der behov for, at flere innovative produkter og serviceydelser kommer hurtigere ud på markedet. Derfor åbner vi nu op for Markedsmodningsfonden, der vil hjælpe virksomhederne med at overkomme de barrierer, de oplever, når de skal have et nyudviklet produkt på markedet for første gang. Fonden skal desuden gøre det nemmere for offentlige institutioner at efterspørge innovative løsninger. Det offentlige er en betydelig indkøber og ved at bruge noget af denne købekraft til at efterspørge innovative løsninger, understøttes væksten og beskæftigelsen samtidig med, at fonden bidrager til en mere effektiv opgavevaretagelse i det offentlige."

Markedsmodningsfonden har særligt fokus på små og mellemstore virksomheder inden for områder, hvor Danmark har særlige styrker og potentialer. Det kan eksempelvis være grøn omstilling, sundheds- og velfærdsløsninger, design og andre kreative erhverv mv.

Carsten Bjerg, CEO for Grundfos, var bestyrelsesformand for Fornyelsesfonden, der siden 2010 har ydet tilskud til over 150 innovative projekter. Han fortsætter som bestyrelsesformand for Markedsmodningsfonden.Bestyrelsesformand Carsten Bjerg:
"Markedsmodningsfonden skal bygge videre på de gode erfaringer og resultater, vi opnåede med Fornyelsesfonden. Fonden skal sikre, at flere små og mellemstore virksomheder får deres innovative produkter og serviceydelser ud på markedet - ikke kun i Danmark, men globalt. "

Markedsmodningsfonden planlægger fire ansøgningsrunder i år. De to, som åbner i dag, dækker 1) markedsmodning af produkter, ydelser og en garanti i forbindelse med salg til den første kunde samt 2) innovative offentlige indkøb.

Markedsmodningsfonden er resultatet af en delaftale i finansloven for 2013. hvor regeringen sammen med de øvrige partier i teleforligskredsen (V og K) har udmøntet den såkaldte UMTS-reserve i årene 2013 - 2015.