Ekspertudvalg sætter fokus på børn, unge og markedsføring

Publiceret 04-04-2013

Erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen har nedsat et ekspertudvalg, der skal undersøge mulighederne for at styrke forbrugerbeskyttelsen af børn og unge.

Børn og unge er storforbrugere af medier og nye teknologier, og bliver i større og større grad udsat for reklamer via medier, der retter sig mod voksne – særligt via internettet og på mobiltelefoner. Det er en udfordring i forhold til forbrugerbeskyttelsen af børn og unge, når de er aktive via de nye teknologier.

Markedsføring og den øgede brug af internet og mobiltelefoner rejser spørgsmålet om den eksisterende forbrugerbeskyttelse af børn og unge er tilstrækkelig. Eller om der er behov for tiltag, som kan styrke den.

Udvalget skal derfor blandt andet se på:

  • Reklamer rettet mod børn og unge
  • Børn og unges brug af internettet og mobiltelefoner
  • Børn og unges vilkår som forbrugere, herunder den finansielle forbrugerforståelse

Erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen:
"Børn og unge er storforbrugere af medier og nye teknologier. Det er vigtigt for regeringen, at de trygt kan færdes i medielandskabet, med alt hvad det indebærer af påvirkninger og fristelser. Jeg ser et stort behov for at få set på børn og unges vilkår på markedet. Vi skal have et servicetjek af området, og det er særligt vigtigt set i lyset af den hastige digitale udvikling. Jeg har bedt udvalget foreslå eventuelle tiltag, der kan hjælpe børn, unge og deres forældre til at overveje den markedsføring, de møder."

Kommissorium for Udvalg om børn og unge og markedsføring