Delaftale om Vækstplan DK: Første skridt mod stærke virksomheder og flere arbejdspladser

Publiceret 21-04-2013

Udvidet BoligJobordning i 2013 og 2014. En mia. kroner til voksen- og efteruddannelse. Og en indsats mod grænsehandel. Det er bl.a. resultatet af den delaftale regeringen i dag har indgået med Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti.

Med delaftalen er der enighed om de første elementer i regeringens vækstplan. Delaftalen indeholder bl.a. en afskaffelse af den vægtbaserede emballageafgift, en stigning i momsfradrag for virksomheders hotelovernatninger, en fremrykning af afgiftslempelserne på procesenergi samt en styrket indsats for udkantsområder.

Med delaftalen igangsættes initiativer for i alt mere end 17 mia. kroner til at skabe vækst og arbejdspladser frem til 2020. I alt indeholder regeringens Vækstplan DK initiativer for i alt ca. 75 mia. kroner frem til 2020.