Annette Vilhelmsen: Udløb af afdragsfrihed er til at håndtere

Publiceret 09-04-2013

Erhvervs- og Vækstministeriet har i dag offentliggjort en analyse af gældsudgifter i husholdninger med udløb af afdragsfrihed, og som har en høj belåningsgrad.

Det er snart ti år siden, at de første afdragsfrie lån blev optaget, og en del husholdninger vil i de kommende år opleve, at de ti års afdragsfrihed udløber. Det har skabt fokus på husholdninger, som ikke kan forny hele deres afdragsfrihed, fordi deres belåning i dag overstiger 80 pct. af husets værdi. Erhvervs- og Vækstministeriet har derfor set nærmere på, hvor mange husholdninger det drejer sig om, og hvordan disse husholdningers indkomst- og gældsforhold er.

Erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen:
"Analysen viser, at langt de fleste husholdninger, som ikke kan få fornyet afdragsfriheden fuldt ud, vil kunne håndtere situationen. De husholdninger, der ikke ønsker at bevare deres nuværende lån, har gode alternativer.  Enten omlægning af hele lånet til et nyt 30-årigt realkreditlån med afdrag eller et nyt afdragsfrit realkreditlån op til de 80 pct. kombineret med et banklån.Jeg vil gerne understrege, at regeringen ikke vil lempe lovgivningen på dette område. For mig er det vigtigt, at vi værner om tiltroen til det særlige danske realkreditsystem. Det har tjent os godt gennem den seneste krise. Problematikken med udløbet af afdragsfrihed illustrerer, at afdragsfrie lån ikke er uden risici. Derfor bør realkreditsektoren over de kommende år få nedbragt omfanget af afdragsfrihed. Jeg er tilfreds med, at institutterne har iværksat forskellige initiativer, der vil trække i den rigtige retning, og vil løbende følge udviklingen på området.

Hovedresultater i analysen:
  • Resultaterne peger på, at de fleste husholdninger i gruppen med høj belåningsgrad, som løber tør for afdragsfrihed, vil kunne klare at påbegynde afdrag på deres realkreditgæld. Samlet set over perioden 2013 til 2019 vil 80 pct. af disse husholdninger fortsat bruge mindre end halvdelen af deres indkomst efter skat på at servicere deres samlede gæld, også hvis der påbegyndes afdrag.
  • I 2013 vil der være omkring 300 husholdninger, der kommer til at bruge mere end halvdelen af deres disponible indkomst på at servicere deres samlede gæld, hvis de påbegynder afdrag. I perioden 2013– 2019 vil omkring 26.000 husholdninger samlet set opleve, at de ved påbegyndte afdrag kommer til at bruge halvdelen eller mere på at servicere deres samlede gæld ved uændrede ejendomsværdier, svarende til 2,4 pct. af husholdningerne med realkreditgæld.
  • Stiger ejendomspriserne frem mod 2019 vil færre husholdninger opleve, at lånets størrelse overstiger 80 pct. af boligens værdi. Hvis boligpriserne stiger med fx 1,5 pct. om året i perioden frem mod 2019, kan flere få fornyet fuld afdragsfrihed. Antallet af husholdninger, der løber tør for afdragsfrihed, og som skal bruge halvdelen eller mere af deres indkomst efter skat på at servicere deres samlede gæld reduceres i så fald fra 7.000 til 3.500 i 2019.
  • Analysen er baseret på et datagrundlag med oplysninger om hver enkelt låntager, som Erhvervs- og Vækstministeriet har modtaget fra de danske realkreditinstitutter kombineret med registerdata fra Danmarks Statistik.

Læs hele analysen her