Ole Sohn nedsætter mæglings- og klageinstitution for ansvarlig virksomhedsadfærd

Publiceret 26-09-2012

Mads Øvlisen bliver formand for regeringens mæglings- og klageinstitution for ansvarlig virksomhedsadfærd. Institutionen er en del af indsatsen om virksomheders samfundsansvar.

Mads Øvlisen er tidligere formand for Rådet for Samfundsansvar og nuværende rådgiver for FN’s Global Compact’s bestyrelse. Han er Adjungeret Professor i Corporate Social Responsibility ved Copenhagen Business School og har en lang karriere som erhvervsleder i blandt andet Novo Nordisk bag sig.

Mæglings- og klageinstitutionen er et initiativ i Regeringens handlingsplan for virksomheders samfundsansvar ”Ansvarlig vækst” 2012-2015, som regeringen præsenterede i marts. Handlingsplanen skal bidrage til, at indsatsen for fx miljø, klima og arbejdstagerforhold går hånd i hånd med indsatsen for øget vækst og beskæftigelse. For den moderne virksomhed er samfundsansvar en mulighed og ikke en byrde. 

Mæglings- og klageinstitution bliver et sted, hvor virksomheder, organisationer og offentlige organer kan løse tvister om overtrædelse af fx arbejdstager- og menneskerettigheder, internationale miljøstandarder og kampen mod korruption. Samtidig skal brud på ansvarlig virksomhedsadfærd kunne rejses, dokumenteres og offentliggøres af de, der føler sig krænket af danske virksomheder.

De øvrige medlemmer af institutionen er:

  • Direktør ved Institut for Menneskerettigheder Jonas Christoffersen
  • Chef for erhvervsjura og CSR Kim Haggren
  • Konsulent Jens Erik Ohrt
  • Lektor Karin Buhmann

Erhvervs- og vækstminister Ole Sohn:

Mæglings- og klageinstitutionen er et centralt initiativ i regeringens handlingsplan for virksomheders samfundsansvar. Jeg har store forventninger til institutionen, og mener at den er meget væsentlig i vores arbejde for at sikre de bedste muligheder for ansvarlig vækst fremover. Derfor er jeg glad for, at det er lykkedes at sammensætte et stærkt hold af juridiske kompetencer og faglig viden om CSR. Det vil sikre, at mæglings- og klageinstitutionen bliver et troværdigt og effektivt organ.

Formand for Mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd Mads Øvlisen:

Jeg har takket ja til at blive formand for mæglings- og klageinstitutionen, fordi jeg regner med, at vi kan udbrede kendskabet til OECD’s retningslinjer og effektivt kan finde gode løsninger på konkrete klager. Dermed kan vi medvirke til, at danske virksomheders adfærd lever op til internationale retningslinjer for samfundsansvar. Jeg synes, at institutionen har den helt rette sammensætning i forhold til at sikre en effektiv og troværdig behandling af sager om brud på OECD’s retningslinjer.

Mæglings- og klageinstitutionen skal behandle sager om brud på OECD’s retningslinjer samt informere om institutionen og OECD’s retningslinjer over for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

Mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd, der bliver sekretariatsbetjent af Erhvervsstyrelsen, vil kunne behandle sager fra 1. november 2012.

Læs mere:

Bekendtgørelse om mæglings- og klageinstitution for ansvarlig virksomhedsadfærd   

CV for medlemmer af mæglings- og klageinstitutionen